Årets seniorinitiativ 2013

Skedsmo kommune vant i år

- Jeg gratulerer Skedsmo kommune og ordfører Ole Jacob Flæten med prisen, sa SSP-direktør Kari Østerud, da hun delte ut prisen Årets seniorinitiativ 2013 på den nasjonale IA-konferansen i Oslo i dag.

Av Tora Herud, 21. november 2013

Ole Jacob Flæten

Ole Jacob Flæten

Skedsmo kommune får prisen for i løpet av en ti-årsperiode å ha redusert antall AFP-pensjonister kraftig.- For 10 år siden valgte 64 prosent av alle 62-åringer i kommunen AFP, mens nå er det bare 8-9 prosent som velger dette. Antall ansatte som går av med uførepensjon har også vist en klart synkende tendens hvert år siden 2003, samtidig som de også har redusert sykefraværet. Skedsmo kommunes aktive seniorpolitikk har gitt kommunen en økonomisk gevinst, sa Østerud.- De ansatte er en ressursOrdfører i Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten, personal- og organisasjonsdirektør Anne Hellandsjø og hovedtillitsvalgt Iren Bekkevold Berg tok imot prisen.- Vi har 3.000 ansatte i vår kommune, og det er viktig at den enkelte blir sett. Det er årsaken til at vi lykkes. Vi er stolte av den prosessen vi har gjennomført i løpet av de siste 10 årene. Skal vi klare å yte gode tjenester, må vi utnytte den ressursen som de ansatte er, sa Hellandsjø.Prisen for Årets seniorinitiativ deles hvert år ut til virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har utviklet en politikk eller gjennomført tiltak som bidrar til å synliggjøre seniorarbeidstakere som en ressurs for norsk arbeids- og samfunnsliv.- Å være i arbeid er et gode- Det gleder meg at det også i år har vært flere gode kandidater til prisen årets seniorinitiativ. Og jeg blir ekstra glad når jeg hører at det er en kommune som gjennom sin innsats både har lykkes med å få flere seniorer til å jobbe lenger og samtidig redusere antallet som tar ut AFP ved 62 år i kommunen, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i SSPs pressemelding, der han gratulerer Skedsmo kommune.- Å være i arbeid er et gode for mennesker i alle aldre, og seniorer er en stor ressurs for norsk arbeidsliv. For regjeringen er det et mål å legge til rette for at alle som vil, skal få delta. Da må vi i samarbeid med partene i arbeidslivet gå gjennom de lovbestemte aldersgrensene i arbeidslivet, vi må bekjempe holdninger som holder seniorer ute, og vi må sikre at det også for eldre lønner seg å jobbe, sier statsråden.Tidligere på dagen holdt han åpningsinnlegget konferansen og snakket også der om seniorpolitikk.- Hvem er det som lykkes? Det vil jeg sette meg bedre inn i , lovet Robert Eriksson.Seniorpolitikken i Skedsmo kommuneDet viktigste med seniorpolitikken i Skedsmo kommune er å beholde seniorkompetansen og de ressursene som seniorene representerer.Skedsmo kommune har lagt ned en systematisk, langsiktig innsats for arbeidsmiljøet. Grunnleggende verdier og god ledelse har bidratt til gode resultater. Kommunen er opptatt av at seniorene har en kompetanse som er verdifull, og at det er økonomisk lønnsomt å holde seniorene i arbeid. Seniortiltakene gis individuelt, etter søknad, basert på en medarbeidersamtale. Den årlige medarbeidersamtalen brukes til å avklare videre yrkesforløp for den enkelte og planlegge eventuelle seniortiltak. Blant seniortiltakene som er innført er økonomiske insentiver, fleksible arbeidstidsordninger, informasjonstiltak og seniorkurs.