Deltid/heltid

Skeptiske til lange vakter i eldreomsorgen

- Men vi sier ja til 300 søknader om turnuser med lange vakter hvert år, sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet.

Av Tora Herud, 6. desember 2016

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet. (Foto Fagforbundet)

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet. (Foto Fagforbundet)

– Deltid er utbredt i pleie- og omsorgssektoren. Hva er den viktigste årsaken og hvordan kan det skapes en heltidskultur?- Det er nok sammensatte forklaringer på det. En av dem er at dette er typiske kvinnearbeidsplasser. I en familie der b&ar