Arbeid og helse

Skiftarbeid gir økt helsefare

Stadig flere arbeidstakere i Norge har en arbeidstid som avviker fra vanlig 8-16-arbeidsdag. I rapporten “Arbeidstid og helse, en systematisk litteraturstudie” har forsker Jenny Anne Sigstad Lie ved STAMI sett på hva dette har si.

Av Tora Herud, 10. april 2014

Jenny Anne Sigstad Lie. (Foto TH)

Jenny Anne Sigstad Lie. (Foto TH)

– De fleste som har prøvd å jobbe skift, vil si at det er tyngre etter som de blir eldre. Noen studier viser at høyere alder fører til redusert evne til å hente seg inn, dårligere ytelse og mangelfull søvn. An