Seniorarbeidskraft

Skifter jobb som hun vil

Anne Holm er en HMS-rådgiver som har rukket å bli 64 år. Hun er et eksempel på at også seniorer i arbeidslivet kan skifte jobb både like før og etter fylte 60 år – flere ganger.

Av Ulf Peter Hellstrøm, 31. oktober 2018

HMS-rådgiver Anne Holm mener at seniorene bør tro på sine muligheter

HMS-rådgiver Anne Holm mener at seniorene bør tro på sine muligheter

Anne har fartstid både fra Storebrand og KLP, altså to av de helt store pensjonsleverandørene her i landet.

– Mine jobbskifter var slett ikke planlagt. Sist gang valgte jeg å slutte, og det tok bare noen måneder før jeg hadde en ny jobb. Det skyldtes nettverket mitt, forteller Anne Holm.

– Jobber du med HMS, blir du jo opptatt av hvilke faktorer som bidrar til at arbeidstakere trives. Og med min bakgrunn er seniorenes plass i arbeidslivet blitt en viktig del av jobben min, sier Anne Holm.

– Og hva vil du si til seniorer som vurderer å skifte jobb?

– Tenk på mulighetene, ikke begrensningene. Tenk på at ”det går nok bra”, sier Anne Holm. Hun har innsett at hun kanskje tar nye teknologiske endringer litt senere enn mange yngre kolleger.

– Det har jeg akseptert, men det viktigste er vel at jeg tross alt henger med på de tekniske nyvinningene, sier HMS-rådgiveren.