Høykompetente seniorer

Slik fikk Hanne (55) ny jobb

"Jeg tror ikke folk i jobb vet hva det vil si å være arbeidsledig," sier Hanne Evensen (55). AFI har forsket på hvordan hun og andre fikk jobb med Semco og NAV Bærum.

Av Berit Solli, 24. august 2020

Hanne Evensen fikk jobb i BW på Lysaker. AFI har skrevet en rapport om at seniorer som mister jobben, sliter veldig med å få seg jobb igjen. FOTO: KARL BRAANAAS

Semco forsøkte et nytt program for å få langtidsledige seniorer innen særlig finans og olje tilbake i arbeid. Dette er grupper som har vært særlig utsatt for trangere tider under korona-krisen.

Se rapporten her.

Vanskeligere for seniorer

SSPs årlige Norsk Seniorpolitisk barometer viser at arbeidsgivere nøler med å innkalle folk over 57-58 år til intervju. (Meld deg på webinar for lansering av neste barometer på Forskningskonferansen 30. oktober her.)

Forsøket i Bærum, som nå er blitt analysert av AFI, er blitt kjørt som tre kull. Hvert kull hadde 16 deltagere mellom 47 og 62 år. Deltagerne har hatt erfaring fra konkurranseutsatt virksomhet. Deltagerne møtte opp hver dag til felles arbeid for å få seg jobb.

Rapporten er omtalt i Budstikka på nett (betalingsmur) her.

Da seniorene som hadde vært ledere eller spesialister mistet jobben, ofte med sluttpakke, trodde de ikke det ville bli noe problem å få seg ny jobb. Det viste seg å ikke være så lett, likevel.

“Ingen forteller deg at du er for gammel. Men når du har all kompetanse de trenger, og du ser at det nesten alltid er yngre personer som fikk jobbene, så catcher du det fort,” forteller Evensen til Budstikka. 

Arbeidsledigheten er lav i aldersgruppen mellom 55 og 60 år. Men når de først mister jobben, er det vanskeligere for dem å få en ny jobb.

“Flere av de arbeidsledige seniorene har imponerende CV og arbeidserfaring, men likevel sliter de med å skaffe seg jobb. For en 55-åring som mister jobben, så er det skummelt å nærme seg 60 år. Mange er redd for at de har gått ut på dato, og at ingen vil ha dem,” sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Kari Østerud
Kari Østerud, direktør Senter for seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk har finansiert forskningsrapporten.

Adgangskort

AFI har intervjuet 10 av de 48 deltagerne om erfaringene med å være langtidsledig og høykvalifisert senior. På kurset var det obligatorisk oppmøte klokken ni til tre hver dag. Deltagerne fikk nøkkelkort rundt halsen, trente på jobbsøking, og ble utfordret til å ta kontakt med jobbnettverket sitt.

“Vi satt sammen, jobbet og coachet hverandre. Det er kjempefint for arbeidsledige å ha et miljø. Skulle vi på intervju ble vi heiet frem, og de andre var der for dem som fikk nei. Jeg fikk mye ut av kurset, men vi måtte jobbe hardt for det selv. Det var ingen som ga oss jobb,” sier Evensen til Budstikka.

“Aldersdiskriminering er noe vi gjengs alle på kurset følte på. Vi følte oss ekskludert fra søkerprosesser, og det virket på oss som om vi var listefyll hos rekrutteringsselskapene,” sier Evensen, som har arbeidserfaring fra shipping, olje og gass. 

AFIs rapport forteller om ensomhet, skam, tilbaketrekning, og hvor glade deltagerne er for å komme inn igjen i arbeid. Trusselen for dem etter hvert, er å «havne på sosialen». Bildet de tegner er dramatisk og personlig.

AFIs forskere Grethe Wangen, Kjetil Frøyland og Robert Salomon har stått for rapporten.

Disiplinerer dagen

Wangen og Salomon oppsummerer erfaringene fra prosjektet slik:

  • Programmet har nådd en målgruppe som er annerledes enn målgruppen i mange av tiltakene Nav ellers tilbyr.
  • Programmet har gitt deltakerne større kompetanse i å utarbeide egen CV, skrive søknader og å presentere seg selv.
  • Programmet har i stor grad gjort deltakerne oppmerksomme på betydningen av å bruke sine nettverk både gjennom direkte personkontakt, ved telefon, og ikke minst, gjennom sosiale medier. Særlig er bruken av LinkedIn fremhevet som viktig.
  • Programmet har hjulpet deltakerne til å disiplinere hverdagen og å organisere den som en vanlig arbeidshverdag. Deltakerne har lært å bruke sine nettverk aktivt uten å være for påtrengende overfor venner og nære kontakter.
  • Deltakerne beskriver å ha fått både økt selvinnsikt og selvtillit. Det å møte andre i samme situasjon oppleves som en viktig styrke og støtte.
  • For noen aktiviteter ble deltakerne delt i grupper på fire. Noen av disse gruppene fungerte svært godt med stor gjensidig støtte, og deltakerne har hatt noe kontakt på egen hånd etter at de sluttet på SEMCO. Ikke alle gruppene fungerte like godt for alle.

På tide med noe nytt?

Se våre tips om pensjon, videreutvikling i jobben du har, eller ny jobb her.

Fakta

NAV Bærum har støttet og arrangert tre kurs med 16 deltagere i hver runde, fra 47 til 62 år, sammen med Semco.

70 prosent av deltagerne var i jobb kort tid etter kurset.

Flertallet av informantene har tidligere jobbet innen finans, bank, olje og ledelse.

Flere av dem har aldri før søkt jobber selv.