Sjekkliste til arbeidsgivere

Slik rekrutterer du en senior

Alderisme vil stenge eldre arbeidssøkere ute fra arbeidsplassen, advarer britiske Centre for Ageing Better. De har fem tips til deg som rekrutterer, blant annet om språk i stillingsannonser.

Av Berit Solli, 10. desember 2021

leder

Arbeidsgivere kan gå glipp av fordelene med en arbeidsstyrke fra flere generasjoner. OECD har funnet ut at aldersmangfold i arbeidsstyrken kan øke BNP med 19 prosent i løpet av de neste 30 årene.

Det skriver britiske Centre for Aging Better.

De har nå publisert sine beste tips til arbeidsgivere som ønsker å rekruttere seniorer:

Den nye veilederen er basert på funnene fra prosjektet Good Recruitment for Older Workers (GROW). Den er utviklet for å hjelpe organisasjoner med å gjenkjenne den negative rollen som aldersrelatert diskriminering spiller i rekrutteringsprosesser og gi praktiske forslag for deg som arbeidsgiver for å bli mer aldersinkluderende.

Fem tips

  1. Sett alder inn i mangfolds- og inkluderingsarbeidet – sikre at alder som en beskyttet egenskap tas med i retningslinjene.
  2. Kjenn tallene dine – samle og granske regelmessig aldersdata fra rekrutteringsprosessen.
  3. Sjekk prosessen din – strukturer intervjuprosessen ved å bruke flere beslutningstakere og forhåndsdefinerte spørsmål.
  4. Sjekk stillingsannonsene dine – vektlegg arbeidsgiverfordeler som kan appellere til eldre arbeidstakere, og sørg for at ordlyden i stillingsannonser ikke er aldersorientert
  5. Bygg bevissthet og tillit – sikre at personalet er klar over hvordan man best kan redusere skjevhet og unngå diskriminering.

Du kan laste ned som pdf her.

Vår egen veileder

Husk også at Senter for seniorpolitikk har vår egen Seniorpolitisk veileder, som hjelper deg som leder, tillitsvalgt eller HR-medarbeider med alle sider av seniorpolitikken.

*

BEKYMRINGSFULL TREND I STORBRITANNIA, Eldre arbeidstakere kommer ikke tilbake etter pandemien

Fakta

Fem rekrutteringstips fra Storbritannia:
1. Ta med alder i mangfoldsarbeidet
2. Kjenn tallene dine
3. Sjekk prosessen din
4. Sjekk stillingsannonsnene dine
5. Bygg bevisshet og tillit

Se den originale sjekklisten her.