Seniorpolitikk

Slutte eller fortsette?

To kvinner sitter i en liten stue ved enden av korridoren. Den eldste blar i en bok om Kong Olav. Hun er på et korttidsopphold og tror hun kom i går. Den andre, Berit Krogh (69), er omsorgsarbeider og har jobbet på Lunden i 30 år.

Av Tora Jerud, 10. mai 2012

Berit Krogh. (Foto TH)

Berit Krogh. (Foto TH)

– Jeg har gode ledere som setter personalet høyt. De er imøtekommende, tydelige, har alltid tid, og jeg blir sett og hørt. Ikke minst har jeg gode kollegaer, som jeg i alle år har delt sorger og gleder med! Jeg trives godt i job