5 spørsmål om IA-avtalen

Smart å satse på kompetanse og erfaring

- Alle delmålene i den nye IA-avtalen skal spisses, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, da avtalen ble presentert i begynnelsen av mars. Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge svarer på hva som legges i dette.

Av Tora Herud, 26. mars 2014

Kristian Dahlberg Hauge. (Foto ASD)

Kristian Dahlberg Hauge. (Foto ASD)

– På pressekonferansen sa arbeidsminister Robert Eriksson at den nye IA-avtalen skal spisses på alle delmål. Hva legger han i det? – I det ligger det at vi trenger å definere mer målrettede virkemidler for bedre å