NRK1 Dagsrevyen onsdag

Sparer 10 milliarder

Analysebyrået Econ Pöyry har, på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP), beregnet gevinsten på at folk utsetter pensjoneringstidspunktet med et halvt år: Rundt 10 milliarder kroner i økt verdiskapning og sparte pensjonsutbetalinger.

Av Tora Herud, 7. januar 2010

Institusjonssjef Ellinor Erkenbølling (68) intervjues i programmet. (Foto TH)

Institusjonssjef Ellinor Erkenbølling (68) intervjues i programmet. (Foto TH)

Direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP), Åsmund Lunde, synes ikke politikerne har lagt stor nok vekt på hva samfunnet sparer ved at folk utsetter pensjoneringstidspunktet. Om det sparte beløpet sier han til NRK1 Dagrevyen onsdag 6. januar 2010:- Jeg synes det er formidabelt, men det kommer ikke som noen overraskelse. Vi som har jobbet med seniorpolitikk har visst at det her er et stort potensiale.Se også innslaget i Dagsrevyen 21. Brev til myndighetene SSP sendte i går brev til regjeringen, stortinget og organisasjonene i arbeidslivet med opplysninger om tallene i Econ Pöyrys analyse. I brevet står det også at SSP tror det er mulig å øke avgangsalderen ytterligere dersom seniorpolitikk fortsetter å være en del av en ny IA-avtale. Nåværende avtale gjelder fram til 1. mars.Delmål 3 i nåværende IA-avtale om å: ”Øke forventet pensjoneringsalder for personer over 50 år med minimum 6 måneder for perioden 2001 – 2009”, er oppnådd.Betydelig samfunnsgevinstBeregningen fra Econ Pöyry viser også at ett års økning i forventet pensjonseringsalder vil gi en årlig samfunnsøkonomisk gevinst på 18-21 milliarder kroner. Det tilsvarer 1 prosent av den samlede verdiskapningen i Norge (BNP), eller like mye som det koster å drive alle landets barnehager. Les hele brevet fra SSP til myndighetene her: 20 milliarder kan sparesLes også:- Det er morsomt å jobbeVil mangle 13.000 sykepleiere i 2030Fem på sykehjemmet