Norsk seniorpolitisk barometer

Spennende å Se utviklingen i politikken og holdningene i arbeidslivet

Erik Dalen (70), direktør i Ipsos, har siden 2003 og fram til i dag gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer, som handler om holdninger til eldre i arbeidslivet.

Av Tora Herud, 23. januar 2017

Erik Dalen har jobbet med Norsk seniorpolitisk barometer siden starten. (Foto Dag W. Grundseth)

Erik Dalen har jobbet med Norsk seniorpolitisk barometer siden starten. (Foto Dag W. Grundseth)

Barometeret gjennomføres på oppdrag for Senter for seniorpolitikk (SSP) og ble satt i gang for å skaffe kunnskap om seniorene i arbeidslivet. SSP så mangelen på arbeidskraft som ville komme og behovet for å avdempe virkningene av dette ved blant annet å få flest mulig til å fortsette i arbeid fram til vanlig pensjonsalder. De som blir spurt er ledere og yrkesaktive i norsk arbeidsliv, både i offentlig – og privat sektor.Erik Dalen er først ut i en ny serie videoforedrag på seniorpolitikk.no der han snakker om Norsk seniorpolitik barometer. I foredraget sier han at ledernes holdninger er like viktige som seniorenes egne holdninger til det å fortsette lenger i arbeidslivet.-Det er to sider av samme sak. En leder må ha en holdning som ikke virker som en motkraft til at seniorer står lenger i arbeid. Samtidig må heller ikke seniorene ønske å avslutte arbeidet tidlig, men motiveres for å stå lenge i jobben, sier Erik Dalen. Han synes Norsk seniorpolitisk barometer et av de mer spennende oppdragene han har jobbet med.- Det er fordi det er så viktig for samfunnet å få folk til å jobbe videre. Jeg er senior selv og kan identifisere meg med problemstillingene. Så vil jeg også trekke fram at SSP har vært en inspirerende oppdragsgiver, ikke minst på grunn av de personene jeg har hatt med å gjøre. Det har vært spennende å se utviklingen i politikken og holdningene i arbeidslivet som har gått i positiv seniorpolitisk retning i den perioden samarbeidet har vart. Et eksempel på et viktig tiltak med seniorpolitisk virkning, er pensjonsreformen som kom i 2011. Et annet er høyningen av aldergrensene i arbeidsmiljøloven og endringer av oppsigelsesvernet, sier han.         Resultatene i Norsk seniorpolitisk barometer er presentert i årlige rapporter som ligger på seniorpolitikk.no, se her- Jeg har allerede trukket fram noen resultater. Men det er også interessant at synet på når noen oppfattes som eldre i arbeidslivet er høynet, og at det er en oppadgående kurve for hvor lenge folk kan tenke seg å fortsette i jobb. Helt i overensstemmelse med seniorpolitiske målsettinger.Se Erik Dalens foredrag i serien Seniorer om seniorer der han snakker om Norsk seniorpolitisk barometer her

Fakta

Seniorer med høy kompetanse og lang erfaring fra seniorpolitisk arbeid foredrar om ulike temaer på dette fagfeltet.