Seniorer i Kanvas

Sporer opp førskolelærere i fleng

- Det gjelder å jobbe ut mot verden og finne de passive søkerne, som kan ha gode jobber i dag, men som også kan være åpne for å flytte på seg, sier Stian Jespersen, rekrutteringsansvarlig i Stiftelsen Kanvas, som drifter en rekke barnehager både i og uten

Av Astri Vannebo, 16. juni 2009

Stian Jespersen i Stiftelsen Kanvas rekrutterer førskolelærere. (Foto Stiftelsen Kanvas)

Stian Jespersen i Stiftelsen Kanvas rekrutterer førskolelærere. (Foto Stiftelsen Kanvas)

Stiftelsen Kanvas er landets nest største barnehageaktør, og har følgelig et stort behov for kvalifiserte førskolelærere. Med dagens marked gjelder det å tenke alternativt og strategisk, og ikke minst aktivt utvikle en god seniorpolitikk, for å kunne holde på de erfarne og gode medarbeiderne. Mangel på utdannede folkStian Jespersen opplever for tiden en god strøm av veldig bra søkere til assistentstillinger, men sliter noe mer med å besette stillingene for kvalifiserte førskolelærere. Vel, sliter og sliter, Kanvasbarnehagene mener å ha en lav prosent av ufaglærte i stillinger som krever førskolelærerutdanning. Regnskapsansvarlig ved Kanvasstiftelsen, Britt Kristoffersen, har oversikt over lønningene, og kan lese mye ut av tallene der. Ifølge Kristoffersen går de nesten aldri inn i en høst uten at samtlige stillinger for styrere og pedagogiske ledere er besatt av førskolelærere. I løpet av året kan bildet endre seg noe, men hun kan nærmest garantere at tallet aldri overstiger tjuefem for Oslos vedkommende.Ønsker attraktive arbeidsplasserI tillegg til selve rekrutteringen er Stian Jespersen svært opptatt av å drive holdningsarbeid i egen organisasjon, og å jobbe ut mot barnehagenes ledere for å skape attraktive arbeidsplasser.Stiftelsen Kanvas driver 55 barnehager, med åtte til 35 ansatte. Til sammen blir dette rundt 900 medarbeidere. Én ting er å skaffe nye faste medarbeidere, en annen å skaffe vikarer. Sykefraværet er på 8-9 prosent, så det går nesten ikke en dag uten at i gjennomsnitt én er borte fra hver av barnehagene. For å få dette til å gå rundt, har Kanvas et nært og omfattende samarbeid med Adecco. Dette inngikk de for noen år siden, ut fra filosofien om at de heller ville bruke energien sin på å skape gode barnehager enn å ringe rundt for å skaffe vikarer. Seniorer i KanvasKanvas anser seniorer som ansatte med verdifull kompetanse som organisasjonen trenger, og har valgt å definere seniorgruppen fra 50+, en gruppe som i Kanvassystemet har økt fra rundt 60 i 2006 til 90 i 2009. Her er Stian Jespersen og hans medarbeideres beste tips for å beholde seniorene i sine barnehager:Det er viktig å bli sett og hørt av både leder og kolleger, og å bli anerkjent for sin kunnskap og erfaring.Tilføre en større trygghet i yrkesrollen.Ha fokus på ergonomi og gode hjelpemidler.Seniorer har opparbeidet ulik kompetanse over tid, og har mer behov for individuell tilpasset opplæring. Det er store individuelle forskjeller. Er seniorene klare for nye oppgaver, utfordringer og ny karriere (ferdig med barn og har mer tid)? Eller ønsker de mer tid til familie og fritid?Gode holdninger til seniormedarbeidere må få rotfeste i arbeidsmiljøet og forankres i ledelsen, vernetjenesten og tillitsmannsapparatet. Myter og fordommer i forhold til seniormedarbeidere må belyses og debatteres.Seniorers erfaring kan brukes positivt i forbindelse med ivaretakelse og formidling av tradisjoner og historie, å ta imot nyansatte, overføre sin kompetanse til yngre og uerfarne arbeidstakere, erverve seg veiledningskompetanse og benytte dette i barnehagen.Gi tilbud om en ekstra utviklingssamtale – en milepælsamtale med et seniorperspektiv. Fokusområder kan blant annet være nåtid og framtid, og medarbeiderens behov for utfordringer, opplæring og tilrettelegging.Seminarer for ansatte 55+ ved rekruttering.Tiltak som kan vurderes er prioritet ved vurdering av deltidsstillinger, mer fritid eller økte lønns- eller bonusordninger.