5 spørsmål om eldreprenørskap

Spørsmål om eldreprenørskap

”Nå kommer eldreprenørene”, leser vi i kvartalsbrevet fra inFuture, rådgiver innen strategi og innovasjon, fra juni fjor. - Vi må spørre hvordan vi kan gjøre de eldre til forbilder i samfunnet vårt, sier Camilla Tepfers (42).

Av Tora Herud, 26. mars 2012

Camilla AC Tepfers (42)

Camilla AC Tepfers (42)

– Hva er eldreprenørskap?- Det er en ordvri for å tydeliggjøre at eldre også er entreprenører. Eldreprenørskap er en betegnelse på entreprenørskap blant eldre, gjerne for eldre. De som er i den tredje a