Jubileum

SSP – 50 år 19. mars 2019!

På denne dagen for 50 år siden ble forløperen til SSP, Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen, stiftet. Begivenheten fant sted i lokalene til Norsk gerontologisk institutt i Oscarsgate 36 i Oslo.

Av Kari Østerud, 19. mars 2019

I Norsk gerontologisk institutts lokaler ble Fellesutvalget vedtatt etablert, med Olav Erichsen som formann og overlege Arne Bruusgaard som viseformann. Erichsen representerte De norske Livsforsikringsselskapers forening, og Bruusgaard Norsk bedriftslegeforening.

Det ble nedsatt et arbeidsutvalg som foruten de to nevnte, besto av LO-sekretær Einar Strand, Bernhard Caspari fra Norsk Arbeidsgiverforening og forskningsstipendiat Haktor Helland fra Norsk gerontologisk institutt. Den 26-årige Jan Atle Andersen ble Fellesutvalgets første organisasjonssekretær og daglige leder.

Sekretariatet skulle være et serviceorgan for Fellesutvalget. Det skulle blant annet drive opplysningsarbeid om forberedelse til pensjonsalderen, stimulere til relevant forskning, planlegge og utarbeide ulike typer kursopplegg og fremsette forslag som kunne lette overgangen til pensjonsalderen.

Sosialdepartementet var den viktigste finansieringskilden.

Fellesutvalget gikk i 1990 bort fra å snakke om forberedelse til pensjonsalderen til å snakke om seniorpolitikk og utvikling av eldre arbeidstakere. Synet på eldre arbeidstakere må sies å ha endret seg betydelig. SSPs bidrag har blant annet vært å utvikle et nytt språk, og å synliggjøre at eldre i arbeidslivet er en ressurs. I dag er flere av SSPs medarbeidere som sedvanlig ute på oppdrag; både innenlands og utenlands.

Senter for seniorpolitikk vil markerer begivenheten med en Jubileumskonferanse 7. juni på Thon Hotel Bristol, Oslo. Det ser vi frem til.

*

Her er statsrådens tale