Informasjon fra SSP

SSP har fått ny seniorpolitisk veileder

Veilederen gir deg råd om hvordan din virksomhet kan utvikle god seniorpolitikk. Her finner du også en mal for medarbeidersamtale med seniorperspektiv.

Av Olav Eikemo, 20. april 2017

Enten du er arbeidsgiver, tillitsvalgt eller medarbeider kan du bruke Seniorpolitisk veileder.Her finner du skjemaet for medarbeidersamtale med seniorperspektiv