Arendalsuka

SSP i partilederdebatt med AUF og Unge Høyre

Lederne av AUF og Unge Høyre møtte Senter for seniorpolitikk til debatt om trepartssamarbeid, statlig arbeidsgiverpolitikk, og sluttpakkepraksis i selskaper der staten er stor eier.

Av Berit Solli, 13. august 2019

Pål Molander - dir STAMI

Fra venstre; Pål Molander - dir STAMI, Ina Rangønes Libak - Leder AUF, Daniel Skjevik-Aasberg - fung. leder Unge Høyre og Kari Østerud - dir Senter for seniorpolitikk

LYTT TIL PODCAST FRA DEBATTEN HER!

(åpnes ikke i internett explorer, men i opera)

«Verdien av arbeid: Slik får vi flere til å stå lenger i jobb» var tittelen på tre kvarters debatt i DN-teltet i regi av KLP forsikring tirsdag morgen (13. August) under Arendalsuka.

Senter for seniorpolitikks direktør Kari Østerud deltok sammen med direktør Pål Molander i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), direktør for kundeseksjonen i KLP Cathrine Hellandsvik, leder Ina Rangønes Libak i AUF, og fungerende leder i Unge Høyre Daniel Skjevik-Aasberg.

Dagens unge må jobbe lengst, så de er relevante å spørre om hvordan flest mulig kan jobbe lengst mulig. STAMI og Senter for seniorpolitikk hadde en fin samtale med ungdomspolitikerne, som hadde god kunnskap og mye engasjement. Seniorpolitikk er ikke for «gamlingenes» skyld, og ungdomspolitikerne kastet seg frempå i debatten.

Ikke lett å skape politikk

«Vi må jobbe med holdninger til eldre. Mye skjer på arbeidsplassen som er vanskelig å vedta politisk, men staten bør gå foran med god ledelse og vise muligheter for kompetanseutvikling og hvordan dette bør gjøres,» sa Skjevik-Aasberg i Unge Høyre. Han vil også fjerne særaldersgrenser.

Bredt arbeidsmiljø

«Det første jeg tenker om dette, er at «Å fy fader, jeg må jobbe lenger!» Å få til det handler ikke om kake på fredag, men om hvordan arbeidslivet ser ut, faste hele stillinger, søndagsfri, trepartsamarbeid som fungerer, og en kompetansereform som er forpliktende for både arbeidstager og bedrift,» sier AUF-leder Rangønes Libak.

Hun ytret også en viss skepsis til levealdersjustering av pensjon, da sliterne dør tidligere.Hele panelet var motstandere av lønnstilskudd for senior arbeidstagere, da et slikt tiltak har som premiss at seniorer er mindre produktive enn andre arbeidstagere.

Gøy på jobb?

«Det er ganske gøy på jobben frem til du blir 62-63 år. Da skjer det noe. Gjennomsnittlig ønsket avgangsalder er 66 år. 1 av 3 vil jobbe til 70 eller lenger. Her er det et kjempepotensiale.

Veldig mange ønsker og kan jobbe. Pol har gjort mye riktig med pensjonsreformen. Den avgjørende faktoren når man lurer på om man skal jobbe ett år til, er arbeidsmiljøet,» sa Østerud.

Hun understreket også at når arbeidslivet er i stadig omstilling, så gjelder det også arbeidstagere over 55 år. «Vi må slutte å tenke at det nye arbeidslivet er for de unge, og så fase ut de gamle.»

«Arbeidsmiljø handler om å bli sett, og om hvordan man planlegger, gjennomfører og leder arbeidet,» understreket Molander.

Tre nøtter

De to ungdomsparti-lederne fikk med seg tips om tre områder for videre politikkutforming fra Senter for seniorpolitikk:

«Politikerne har større handlingsrom enn de tror. De kan gjøre noe på tre områder: For det første handler det om det organiserte arbeidslivet, på begge sider, og å få også flere arbeidsgivere med.

For det andre er staten arbeidsgiver selv. Staten har ingen seniorpolitikk.

For det tredje er staten stor eier i store selskaper som Telenor, DnB og Equinor, som har gitt hysteriske sluttpakker kun basert på ansattes alder. Statlig eide selskaper gjør alt de kan for å få folk til å slutte, og det bør de slutte med,» sa Østerud, og høstet debattens eneste spontane applaus fra publikum.