Ny avtale

SSP og NAV

NAV og SSP forplikter seg i en ny avtale om et samarbeid som skal sikre at IA-virksomhetene og partene i arbeidslivet får gode tjenester. Avtalen ble nylig skrevet under av NAV-direktør Joakim Lystad og SSP-direktør Kari Østerud

Av Tora Herud, 17. desember 2010

Kari Østerud og Joakim Lystad. (Foto TH)

Kari Østerud og Joakim Lystad. (Foto TH)

Senter for seniorpolitikk (SSP) og Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) har ulike roller og ansvar i det seniorpolitiske samarbeidet. Det framgår av avtalen som de to direktørene, begge ferske av året, underskrev 10. desember og samtidig feiret med kaffe og marsipankake.- NAVs arbeidslivsentre er en viktig samarbeidspartner for SSP, og det er flott at vi kan få bidra til å videreutvikle arbeidslivsentrenes kompetanse på seniorpolitikk, sier Kari Østerud.SSP er et nasjonalt kompetansesenter som skal stimulere til og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig sektor, og som skal:Synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet. Bidra til å utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i virksomhetene. Arbeide for et utvidet samarbeid om seniorpolitikk mellom arbeidslivets organisasjoner og mellom organisasjonene og myndighetene.Kompetanseutvikling og nettverksarbeidSamarbeidsavtalen baseres på NAVs virksomhetsidé, verdier og visjoner, som innebærer at NAV skal bidra til et inkluderende arbeidsliv med flere i arbeid og færre på trygd, høy yrkesdeltagelse og god utnyttelse av arbeidskraften. NAV skal yte god service og likeverdige offentlige tjenester tilpasset brukerens forutsetninger og behov.SSP skal i samarbeid med NAV tilby tiltak for kompetanseutvikling innen delmål 3 og seniorpolitikk til arbeidslivssentrene. I fellesskap skal SSP og NAV også arrangere årlige nettverkskonferanser for ressurspersoner innen det seniorpolitiske området i NAV.Avtale for tre årTidligere hadde SSP en intensjonsavtale med Rikstrygdeverket, men som var mindre konkret. Den nye samarbeidsavtalen følger IA-avtalen og varer ut 2013, og utgangspunktet er arbeidet med å realisere delmål 3: ”Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlenges med seks måneder”Det er også en målsetting at flere eldre arbeidstakere skal kunne komme inn i arbeidslivet, at flere vil fortsette lenger i arbeid og å hindre utstøting fra arbeidslivet.