HR Norge

SSP på Lillehammer

En av årets viktigste møteplasser er HR Norges årlige konferanse for HR og ledelse i offentlig sektor, som ble arrangert 14.-16. januar på Lillehammer. HR Norge er en av SSPs 30 tilsluttede organisasjoner, og som vanlig var SSP til stede med egen stand, denne gangen bemannet med Kari Østerud og Olav Eikemo.

Av Olav Eikemo, 21. januar 2020

Kari Østerud og Olav Eikemo på plass i Lillehammer

Mange kommuner og offentlige virksomheter ser at problemet med å skaffe nok og kompetent arbeidskraft ikke kan løses gjennom rekruttering alene. Det var derfor stor interesse for SSP og for arbeidet å forlenge yrkeslivet. Å beholde og utvikle medarbeiderne gjennom hele yrkeskarrieren blir et avgjørende bidrag, ikke minst i distriktene, når ungdomskullene blir mindre og konkurransen om arbeidskraft og kompetanse øker.

Økt innsikt og kultur for endring

Hovedtemaet for årets konferanse var endring. Krav om mer fleksibilitet og bedre tilpasningsevne, både til virksomhetene og til den enkelte medarbeider, gir behov for raskere endring av kompetansen. Dette krever igjen mer innsikt om fremtidens kompetansebehov og kunnskaper om endringskommunikasjon. Les mer om HR Norge her.

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap, råd og veiledning om hvordan man kan få til en god seniorpolitikk i praksis? Ta kontakt med oss!

En av årets viktigste møteplasser er HR Norges årlige konferanse for HR og ledelse i offentligsektor, som ble arrangert 14.-16. januar på Lillehammer. HR Norge er en av SSPs 30 tilsluttede organisasjoner, og som vanlig var SSP til stede med egen stand, denne gangen bemannet med Kari Østerud og Olav Eikemo.