Arendalsuka

SSP x 4 i Arendal

Arendalsuka kaller seg Norges største politiske møteplass. I år var det over 1200 arrangementer, hvor av Senter for seniorpolitikk deltok i fire. Se her rapporter, podcast og bilder. 

Av Berit Solli, 16. august 2019

Fra venstre Berit Solli

Fra venstre Berit Solli, SSP - Kari Østerud, SSP - Ivar Horneland Kristensen, Virke - Trine Lise Sundnes, Handel og Kontor LO

For Senter for seniorpolitikk startet uken på tirsdag i DN-teltet. KLP arrangerte debatt mellom lederne i Unge Høyre, AUF og direktør Kari Østerud. Se reportasje og podcast fra DN her.

De 15 beste

Det andre arrangementet var forskerstafett med forsker Anne Inga Hilsen fra FAFO. På trossedekket til MS Sandnes prensenterte Hilsen forskningsrapporten “De 15 beste”, som ble laget på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Anne Inga Hilsen, forsker i Fafo (Foto: Berit Solli) 

Varehandel

Det tredje arrangementet var presentasjon av to forskningsrapporter fra Fafo om varehandel, case fra Meny, og debatt med Virke, Handel og Kontor og Senter for seniorpolitikk.

Se rapport om seniorpolitikk i varehandelen her!

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 16-08-19-Meny-til-Arendal-1024x548.jpg

Edvin Pedersen, driftsjef Meny AS og Bente Andersen, tillitsvalgt Meny Kristiansand (foto: Linda Hauge) 

Should I stay or should I go?

Det fjerde arrangementet var i regi av NHO og Senter for seniorpolitikk.

Paneldebatt med fra venstre; Nora Rydne, DN – Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk – Kjell Hugvik, NAV – Trygve Svensson, Agenda – Kristin Diserud Mildal, NHO – Simen Markussen, Frischsenteret (Foto: Berit Solli)