LO har nestleder i SSP

Stagnerte folk er det verste vi har med å gjør’

LOs Kristin Sæther er nylig gjenvalgt som nestleder i styret i Senter for seniorpolitikk. Hun vil ha en personalpolitikk som speiler bredden i arbeidsstokken.

Av Berit Solli, 29. august 2022

Kristin-Sæther

LO-sekretær Kristin Sæther fra Fagforbundet og Trondheim er nestleder i styret i Senter for seniorpolitikk. (Foto: LO)

«Det er ren folkehelse å være på jobb. Så vi vil at flest mulig skal være sysselsatt lengst mulig,» sier LO-sekretær Kristin Sæther.

Hun har bakgrunn fra Fagforbundet og Trondheim, og ble nylig gjenvalgt som LO-sekretær på LO- ongressen. Nå er hun også blitt gjenvalgt som nestleder i styret i Senter for seniorpolitikk, der LO har vært med i ledelsen siden oppstarten i 1969.

Hvorfor er seniorpolitikk viktig for LO?
«Det er fordi vi vil at flest mulig skal være sysselsatt og engasjerte lengst mulig. Det er ren folkehelse å være på jobb. Å jobbe er bra for den enkelte, og for arbeidsplassene. Og seniorer på arbeidsplassen er bra for de unge,» sier Sæther.

Sæther drar seg lett opp med trøndersk engasjement:

«Jeg er veldig lite glad i bås-setting. Kan vi ikke bare se på befolkningen som helhet? Uavhengig av alder og kjønn og funksjonsnivå og alt. Vi må se hele mennesket, hele tiden. Å sette folk i bås, også som senior, er et menneskesyn som jeg ikke synes er bra. Vi er så forskjellige. Noen er utmattet og ferdig når de er tretti år, andre blir det aldri.

Den siste jeg diskuterte dette med, snakket om produktivitet. Men trenger vi å snakke om folk som produksjon, som et annet fiskemottak? Jeg liker ikke språket. Det er derfor seniorpolitikk er viktig for LO. Vi skal ha både personal- og lønnspolitikk som speiler bredden av arbeidsstokken,» sier Sæther.

Folk har ressurser som skal brukes

Selv kommer hun fra helsesektoren, og har særlig jobbet med funksjonshemmede.

«Vi må minne folk på at de har ressurser som må brukes. Hvorfor i all verden skal folk på dagsenter og hugge ved? Det var kanskje nødvendig for femti år siden, men tiden har endret seg. Muligheter og folk endrer seg. Det gjelder for alle, ikke bare for noen. Folk har ressurser som skal brukes. Det er feilslått at man skal ha noe eget for seniorer. Folk kan få kreft og utmattelse i alle aldre, mens bestemødre kan feile ingenting. Det blir gæli å sette folk i bås,» slår hun fast.

Sæther mener seniorer har en del erfaringer og har prøvd ting som kan overføres. «Og det er viktig for oss som er tilårskommen å få inn nye folk. Stagnerte folk er jo det verste vi har med å gjør’,» sier Sæther.

Høye krav til styret

I styret sitter hun sammen med representanter fra NHO, KS, Unio, YS, Virke, Akademikerne, Kommunaldepartementet, og læresteder. Sæther setter pris på å bli kjent med bredden i organisasjonslivet.

«Senter for seniorpolitikk har et styre som ikke driver med politikk, men fag og kunnskap. Det stiller høye krav til oss,» sier Sæther, som selv er blitt en senior på 55 år.

«Den første perioden følte jeg at det var for mye saker jeg måtte sette meg inn i. Så da fikk jeg ikke vært den store pådriveren. Men nå tenker jeg å kunne påvirke mer,» sier Sæther.

Hvilke saker ser du særlig frem til de neste årene?

«Jeg er opptatt av hva som skjer med IA-avtalen,» sier Sæther, og venter ellers på nyheter fra forskningskonferansen, barometeret og ulike samarbeidsprosjekter utover høsten.

«Jeg er spent på hva vi kan få til med samarbeid, og prøve å få med forbundene på å bruke Senter for seniorpolitikk som et kunnskapssenter,» sier Sæther.

Les mer her: Kristin Sæther (LO) ny styreleder

Fakta

Kristin Sæther er LO- sekretær, og ble gjenvalgt som det på kongressen 2022. Hun ble valgt inn i LOs ledelse i 2017 og kom da fra vervet som leder av Fagforbundet i Trondheim. Hun har også vært nestleder i LO i Trondheim.

I tillegg til å være nestleder i styret til Senter for seniorpolitikk har hun også verv i Fagligpolitisk utvalg for helse, Fagligpolitisk utvalg for boligpolitikk, LOs sentrale ungdomsutvalg, LOs koordinerende utvalg for barn og unge, Einar Gerhardsens stipendfond, LO Kommune, LO Stat, Folkets Hus Landsforbund, Folkets Hus Fond, AOF, AKAN, Folk og forsvar, FN-sambandet,
Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole Ringsaker og Framfylkingen.

NHOs Kristin Diserud Mildal er valgt til styreleder i Senter for seniorpolitikk enda en periode. Se resten av styret her .