Kommentar

Startpakker, ikke sluttpakker

Antall meldinger om virksomheter som må nedbemanne, er økende. Nedbemanning betyr at noen må slutte. Det må gå ut over noen, men hvem? Ofte er svaret ”naturlig avgang”. Da betyr det at arbeidstakere som sier opp og slutter ikke blir erstattet av nye.

Av seniorpolitikk, 6. oktober 2008

Andre ganger blir ledelsen og fagforeningen i en virksomhet enige om å tilby de eldste ansatte tidligpensjon. Det kan være en gavepensjon i tillegg til AFP. Eller det kan være i form av en tidligpensjon allerede noen år før arbeidstakerne fyller 62 år og kan gå av med AFP. Faren med dette er at arbeidstakeren går ut av arbeidslivet og aldri kommer tilbake. Det har ikke Norge råd til. Landet vårt trenger all den arbeidskraften det kan få i mange år framover.Seniorarbeidstakere kan selvfølgelig ikke skjermes mot nedbemanninger, de må behandles på lik linje med andre ansatte. Men i stedet for å gi sluttpakker, hvorfor heller ikke gi startpakker? En arbeidstaker i 50-årsalderen vil med en god økonomisk startpakke kunne ta mer – eller ny utdanning, øke kompetansen sin og til og med skifte bransje.