Stat og styring om seniorpolitikk

Tidsskriftet «Stat og styring» har nå fire sider om hva arbeidsgivere bør gjøre for å få flest mulig til å ønske å arbeide lengst mulig.

Av Berit Solli, 28. mai 2019

Kari Østerud

Kari Østerud

Direktør Kari Østerud har skrevet en sak om Senter for seniorpolitikk til STAT OG STYRING  i anledning at vi blir 50 år i år.

Stat og styring er et redaksjonelt tidsskrift utgitt av Universitetsforlaget fire ganger i året, med finansiering fra Kommunaldepartementet.