Seniorer om seniorer

Stein Aabø forteller historien om seniorpolitikken

- Åsmund er ildsjelen, jeg er betrakteren, sier journalist og forfatter Stein Aabø om samarbeidet bak boka «Bølgebryteren – seniorpolitikk gjennom 50 år» som kommer i neste uke. I et foredrag i serien «Seniorer om seniorer» forteller han om boka.

Av Tora Herud, 10. april 2018

Stein Aabø smiler lurt. Boka er ferdig. (Foto Dag W. Grundseth)

Stein Aabø smiler lurt. Boka er ferdig. (Foto Dag W. Grundseth)

Aabø snakker om tidligere direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP), Åsmund Lunde.
– Han har vært min fremste kilde og samarbeidspartner i arbeidet med boka, sier Aabø. Boka omtaler også viktige begivenheter som Folketrygdloven, AFP, pensjonsreformen, IA-avtalen og trepartssamarbeidet.

Se foredraget «Seniorpolitikk i 50 år»

SSP runder 50 år neste år.
– I løpet av denne tiden er det ikke bare Norge som har endret seg, men også seniorene og befolkningen har endret seg, og seniorpolitikken med den. SSP har utviklet seg til å bli et kompetansesenter og en pådriver for at eldre arbeidstakere skal fortsette lenger i arbeid. Historien viser at det også har vært strid om retningen, men det er arbeidslinjen som har vunnet fram, sier Stein Aabø.

Velkommen til boklansering 

Bestill boka her!

Bølgebryteren

Intervju med Åsmund Lunde og Stein Aabø:

Seniorer på skraphaugen ble til ettertraktet gruppe

Fakta

Aabø, Stein
Bølgebryteren
Seniorpolitikk gjennom 50 år
I 2019 fyller Senter for seniorpolitikk (SSP) 50 år. I Bølgebryteren presenterer tidligere journalist og kommentator, Stein Aabø, hele historien. Fra det første møtet 19. mars 1969 til dagens status som en spydspiss innen seniorpolitikk.
Det har vært 50 år med ulike utfordringer. På 60- og 70-tallet var mange framtidige pensjonister dårlig forberedt på pensjonsalderen. SSPs forgjenger «Fellesutvalget» anså derfor opplysningsarbeid som sin viktigste oppgave. Hvert år ble det holdt kurs og foredrag for flere tusen deltakere over hele landet.
Utover på 90-tallet ble eldre arbeidstakere i økende grad oppfattet som en uutnyttet ressurs. Det gjaldt å få seniorer til å stå lengst mulig i arbeid. SSP og daglig leder Åsmund Lunde hadde en svært sentral rolle i arbeidet for å nå dette målet. Nettverksbygging og forskningsarbeid ble viktige redskaper.
Begynnelsen av 2000-tallet skulle bli en gullalder for seniorpolitikken. Da igangsatte SSP krafttaket (2001–2005), en storsatsing for å høyne oppmerksomheten om seniorpolitikk. Målet var å gjøre det attraktivt for både arbeidstakere og arbeidsgivere å forlenge yrkeskarrieren.
Etter 50 år fortsetter Senter for seniorpolitikk det utrettelige arbeidet med å løfte fram eldre ansatte som en nødvendig ressurs.