Ny forskning

Sterk aldersdiskriminering i Sverige

31-åringer får langt flere positive svar på jobbsøknader enn 15 år eldre 46-åringer. Det viser lektor Ali Ahmeds forskning ved Linnéuniversitetet i Kalmar-Väksjö. I undersøkelsen ble det sendt 466 fiktive søknader.

Av Torsten Thunberg, 20. april 2012

Ali Ahmed

Ali Ahmed

Ali Ahmed og forskerkollegene Lina Andersson og Mats Hammerstedt ved Linnéuniversitetet i Kalmar-Väksjö søkte med fingerte navn på 466 ledige stillinger i databasen til den svenske arbeidsformidlingen de første månedene i 2011. Resultatet er oppsiktsvekkende.Forskerne hadde valgt ut to ulike yrker, dels som ekspeditører og dels som restaurantarbeidere. Alle navn i de fingerte søknadene hadde svenske navn, med enten Anders eller Kari i fornavn og Johansson eller Lindgren i etternavn. CV-ene deres med kompetanse og yrkeserfaring var like, med unntak av at det på 46-åringens CV var lagt til en 15 år lang periode som yrkesoffiser med løytnantsgrad på slutten.1,7 prosent av søknadene medførte svar om at søkerne var velkommen til intervju eller annen kontakt om begge typer stillinger. 1,1 prosent av 46-åringens søknader ga samme positive svar, mens 7,3 prosent av 31-åringenes søknader fikk positivt svar.- Kan man være sikker på at dette virkelig er aldersdiskriminering, Ali Ahmed?- Ja det kan man være. Metoden med feltstudier er velprøvd og oppfattes som sikker.- Er Sverige annerledes enn andre land?- Nei, resultatene fra feltstudier i mange land er likedan. De amerikanske studiene er litt gamle, men aktuelle feltstudier i andre europeeiske land viser samme resultat.Første undersøkelse i SverigeDenne feltstudien er den første som er gjort på aldersdiskriminering i Sverige, og den handler om diskriminering i rekrutteringsfasen.Søknadene ble utformet slik at de hadde likt innhold. Først ble det referert til arbeidsgiverens annonsering på arbeidsformidlingens jobbank, deretter kom navnet på søkeren og dennes adresse i Stockholm.Søkernes alder og arbeidserfaring ble beskrevet på samme måten. For å fylle ut den eldres arbeidserfaringer i forhold til alderen, hadde man lagt til at han hadde vært yrkesoffiser og sluttet med løytnants grad. For øvrig var deres yrkeserfaringer identiske.Ingen av de to arbeidssøkerne hadde noen problemer med å samarbeide med andre, de trivdes i yrket sitt og snakket både svensk og engelsk flytende. Begge søkerne var gift og hadde ingen barn, og søknadene inneholdt like opplysninger om familie og fritidsinteresser.ResultateneDe 466 søknadene ledet til 47 positive svar. Så fort forskerne fikk et positivt svar, svarte de hyggelig og vennlig at deres søknad ikke lenger var aktuell. 34 av søknadene fra 31-åringen fikk positivt svar, mens kun fem av 46-åringens fikk det.Resultatene for de ulike yrkene er ganske like. Den yngre ekspeditøren fikk 12 positive svar, og den eldre fikk to. Den yngre restaurantarbeideren fikk 22 positive svar og den eldre fikk to.I forskernes rapport er svarene fordelt på storbyområde og områder utenfor, fulltidsjobb eller ikke, og fast eller midlertidig ansettelse. Forskjellene mellom 31-åringen og 46-åringen er stort sett like når det gjelder disse oppdelingene.AvslutningDet fins en sterk aldersdiskriminering i rekrutteringsprosessen i Sverige, konstaterer forskerne. Den gjør seg gjeldende ved relativt lav alder, og ser ut til å være sterkere enn for eksempel diskriminering i rekrutteringsprosesser på grunn av etnisitet og seksuell legning.Andre forskere (Carlsson och Rooth, 2007) har vist at en innfødt svenske fikk 50 prosent flere positive svar enn en araber/muslim. En annen studie (Ahmed et al, 2011) viser at en heterofil mann fikk 22 prosent flere positive svar enn en homofil mann. En hetereofil kvinne fikk 22 prosent flere positive svar enn en lesbisk kvinne.I en annen rapport (Rooth, 2009) vises at en normalvektig person fikk 22 prosent flere positive svar enn en overvektig.(Artikkelen er tidligere publisert på den svenske nettsiden SPEL)Les også: Sökes: 30-åring med 15 års erfarenhet