Samarbeid NAV-SSP

Stor variasjon mellom arbeidslivssentrene

- Noen vil nok oppleve at enkelte grupper prioriteres i perioder, men alle tre delmålene i IA-avtalen er likeverdige og skal være det, sier NAV-direktør Joakim Lystad. Han tok nylig imot SSP-direktør Kari Østerud til det årlige samarbeidsmøtet.

Av Tora Herud, 9. mai 2012

SSP-direktør Kari Østerud og NAV-direktør Joakim Lystad. (Foto TH)

SSP-direktør Kari Østerud og NAV-direktør Joakim Lystad. (Foto TH)

NAV og Senter for seniorpolitikk (SSP) forpliktet seg i 2010 i en ny avtale om et samarbeid som skal sikre at IA-virksomhetene og partene i arbeidslivet får gode tjenester.Samarbeidsavtalen følger IA-avtalen og varer ut 2013. Utgangspunktet er arbeidet med å realisere delmål 3: ”Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlenges med seks måneder”. Hvor langt en er kommet til nå i denne perioden, viser seg når nye tall kommer, trolig i mai.SamarbeidsavtalenMellom de årlige møtene foregår samarbeidet gjennom at SSP har kontaktmøter med direktoratet ved Nasjonal koordineringsenhet for arbeidslivssentrene. Den ble opprettet etter forrige IA-periode for å sikre mer enhetlige tjenester fra arbeidslivssentrene til arbeidsgivere. Det arrangeres en årlig nettverkskonferanse for ressurspersoner på seniorpolitikk i NAV.- SSP opplever økende etterspørsel fra arbeidslivssentrene om rådgivning og oppfølging. Men det er stor variasjon mellom sentrene, sier Kari Østerud. Et av rådene SSP gir arbeidslivssentrene er å bruke den seniorpolitiske veilederen VinnVinn, som viser hvordan seniorpolitikken kan utvikles i en virksomhet.Bedrer mål-forståelsenI forrige IA-avtaleperiode ble målet om å øke den forventede pensjoneringsalderen med 6 måneder oppnådd.- Mange husker dette resultatet, men jeg tror bevisstheten om hvordan vi ligger an i nåværende IA-avtale er for lav, sier Kari Østerud.Arbeids- og velferdsetaten har i gangsatt et arbeid med å utvikle et kvalitetssystem for arbeidslivssentrene. Formålet her er å sikre bedre og mer enhetlige tjenester til arbeidsgivere.  Dette arbeidet vil også omfatte tjeneste rettet mot delmål 3.NAV modernisererIfølge NAV-direktøren er 2,55 millioner mennesker i arbeid her i landet nå. Norge har aldri hatt flere sysselsatte, men på grunn av befolkningsøkningen øker ikke sysselsettingsgraden tilsvarende.- Når det gjelder eldre, så tar de ut pensjon i større grad enn vi forventet, men de jobber også litt lenger enn tidligere, sier Joakim Lystad. Endringene han beskriver er en følge av det nye pensjonssystemet, der de fleste har mulighet for å ta ut pensjon fra Folketrygden ved fylte 62 år, fem år tidligere enn før, og samtidig kunne fortsette i arbeid. Som et ledd i en moderniseringsprossess er NAV blitt raskere med å behandle søknader om pensjon.- 30-40 prosent av dem som søker om pensjon elektronisk, får svar i løpet av det døgnet de søker. Modernisering er noe av det som vil prege oss i løpet av årene som kommer, sier han.Les også: NAV+SSP=SANT