Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

Pensjon:

Større fleksibilitet i uttak av alderspensjon i offentlig sektor?

Ansatte i offentlig sektor har ikke samme mulighet som privat ansatte til å ta ut AFP, folketrygd, tjenestepensjon og fortsatt jobbe fra 62 år. Blir det en endring?

Av Sissel Rødevand, Actecan, 21.01.2016 14:45

Større fleksibilitet i uttak av alderspensjon i offentlig sektor?
Sissel Rødevand i Actecan oppdaterer stoff om pensjon for oss. (Foto Olav Urdahl))

Arbeids- og sosialdepartementet kom 17. desember 2015 med rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor». Partene i arbeidslivet har kommet med innspill i arbeidet.

Sissel Rødevand i Actecan skriver om rapporten i en artikkel du kan lese under Fag og fakta, Arbeid og pensjon. Les artikkelen her