Pensjon

Større fleksibilitet i uttak av alderspensjon i offentlig sektor?

Ansatte i offentlig sektor har ikke samme mulighet som privat ansatte til å ta ut AFP, folketrygd, tjenestepensjon og fortsatt jobbe fra 62 år. Blir det en endring?

Av Sissel Rødevand, Actecan, 21. januar 2016

Sissel Rødevand i Actecan oppdaterer stoff om pensjon for oss. (Foto Olav Urdahl))

Sissel Rødevand i Actecan oppdaterer stoff om pensjon for oss. (Foto Olav Urdahl))

Arbeids- og sosialdepartementet kom 17. desember 2015 med rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor». Partene i arbeidslivet har kommet med innspill i arbeidet.Sissel Rødevand i Actecan skriver om rapporten i en artikkel du kan lese under Fag og fakta, Arbeid og pensjon. Les artikkelen her

Fakta

Noen hovedmomenter i forslaget: Overgang til alleårsopptjening, på tilsvarende måte som i folketrygden. Større effekt på pensjon av å jobbe lenge. Større fleksibilitet i uttak av pensjon samtidig med arbeid. Opphør av dagens AFP-ordning. Fortsatt livsvarig utbetaling av alderspensjon