Arbeidskraft

Stort behov for arbeidskraft i tjenesteytende næringer

Forskningssjef i SSB, Nils Martin Stølen, er mer opptatt av arbeidskraften vi kommer til å mangle enn av robotisering.

Av Tora Herud, 18. mai 2017

- Barnehagene derimot er en typisk næring der kontakten mellom ansatte og barna er viktig

- Barnehagene derimot er en typisk næring der kontakten mellom ansatte og barna er viktig

– Vi i SSB er ikke eksperter på teknologisk utvikling, men tar hensyn til at den skjer. Sterkest merkes denne utviklingen i vareproduksjonen, og den har også gjort seg gjeldende i kommunikasjonsteknologi som internett. Men endringene har mindr