Konstituert direktør

Stort og viktig ansvar

Kjersti Monland (54) gikk på kort varsel til jobben som konstituert Nav-direktør, fra jobben som konstituert IKT-direktør i Nav. – Det er ganske krevende, og jeg har ydmykhet for oppgaven. Jeg har et stort og viktig ansvar for både brukere og egne ansatte, sier hun.

Av Tora Herud, 14. april 2015

Konstituert direktør i Nav

Konstituert direktør i Nav

Kjersti Monland har hatt ulike lederoppgaver i Nav siden 2006.

– Jeg kjenner organisasjonen, ledere og medarbeidere, sier hun og legger til at hun har to voksne barn, bor på Tangen i Hedmark og togpendler til jobben i Oslo.

Tidligere ledererfaring har hun som konserndirektør og administrerende direktør i Lindorff, som jobber med finans og inkasso.

De sykmeldte først
Men arbeidsminister Robert Eriksson ønsker at Nav skal jobbe mer med få folk bort fra trygd og over i arbeid. Hva tenker den nye Nav-direktøren om det?

– Vi har fått et viktig virkemiddel gjennom uførereformen. Nå er det lov å jobbe ubegrenset i motsetning til før. Det viktigste er å ta tak i de sykmeldte, slik at de kommer seg raskest mulig tilbake i arbeid. Vi må bli flinkere i kontakten med arbeidsgiverne, og sørge for å hjelpe dem uten arbeid ut i arbeid, sier hun.

Og hva med seniorene?
– De eldste ligger litt foran på grunn av pensjonsreformen, som har gitt seniorene større valgfrihet til å kombinere arbeid og pensjon. Men å satse på eldre er noe vi kan øke oppmerksomheten rundt, sier Kjersti Monland.