Generasjon Plus i Danmark

Stort potensiale for 50+erne

Mange seniorer i alderen 50 år eller eldre har allerede bestemt seg for å fortsette i jobben eller bli noen år ekstra. Det viser en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Ældre Sagen Erhverv i Danmark.

Av seniorpolitikk, 10. oktober 2008

Undersøkelsen viser at 39 prosent fortsetter å jobbe så lenge de kan under alle omstendigheter. 35 prosent svarer at de kan overtales til å fortsette i jobben. Bare 26 prosent sier at de ikke vil fortsette på arbeidsmarkedet.God ledelse, mindre stress og arbeidspress betyr vesentlig mer enn lønn for arbeidstakere som overveier å fortsette i jobben. Anerkjennelse av ”Generation Plus” er helt gratis for virksomhetene, men det krever god ledelse, skriver Aldre Sagen på sine nettsider. Undersøkelsen viser også at nye arbeidsoppgaver kan bidra til at folk fortsetter noen år ekstra. Hele 80 prosent av de spurte ønsker å øke kompetansen sin, og sier at de får noe ut av å gå på kurs, de blir tilbudt. Langt de fleste er interessert i livslang utdannelse gjennom å vedlikeholde og bygge på kompetansen sin for å bli mer attraktive på arbeidsmarkedet.