Akademikerne

Streiker for bedre seniorpolitikk

12 leger, en psykolog og en samfunnsviter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har streiket i én uke. Det fører blant annet til at operasjoner må utsettes, men behandling av barn, kreftsyke, psykisk syke og øyeblikkelig hjelp er skjermet. Streiken startet etter at arbeidsgiverforeningen Spekter og arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne ikke ble enige om årets lønnsoppgjør.

Av seniorpolitikk, 14. november 2008

De streikende legene er organisert i Den norske legeforening, som er tilsluttet Akademikerne, og har hatt tre hovedkrav i forbindelse med årets tarifforhandlinger på Lovisenberg sykehus.- Vi har forhandlet om en lokal særavtale som blant annet regulerer arbeidstid, så det er ikke bare lønn det er snakk om, sier Per Drottning, hovedtillitsvalgt i Legeforeningen.Ønsker forsvarlige hvilebestemmelser- En lege må ha avtalefestet rett til å kunne gå hjem etter ett døgns jobb. Systemet er slik at en lege for eksempel først arbeider fra sju om morgen til klokka 15.30. Deretter fortsetter han som vakthavende, noen til klokka 18 andre til klokka 21. Etterpå kan legen dra hjem, men han eller hun må være tilgjengelig på telefon og kunne dra til sykehuset på 30 minutters varsel. Det siste skjer ikke ofte, men når det skjer kan det hende at vedkommende må være våken og på jobb til neste morgen, til han skal på vanlig dagjobb igjen. Den dagjobben bør han slippe dersom han ikke føler seg opplagt og sikker på at han utfører forsvarlig legearbeid. Vi krever dette avtalefestet, sier Drottning. Han mener det er fare for risikosituasjoner dersom en lege arbeider selv om vedkommende kanskje er for trøtt, og at undersøkelser viser at dette kan sammenlignes med å ha høy alkoholpromille i blodet.Vil etablere god seniorpolitikkEtter fylte 60 år har leger rett til å gå ut av vaktsystemet, men de har ingen rett til lønnskompensasjon for det tapet av lønn som ulike vakter og skiftordninger har gitt dem.- De fleste leger har en frivillig utvidet arbeidsuke på rundt 47 timer. Som ortoped har jeg i tillegg to dager på poliklinikk om kvelden per måned, slik at den ukentlige arbeidstiden i gjennomsnitt blir på rundt 50 timer. Det er de siste timene det betales mest for, og det er derfor disse timene vi liker minst å miste. I tillegg har det også betydning når det gjelder pensjon. Noen kunne kanskje tenke seg å redusere arbeidstiden til normal arbeidstid, men beholde mesteparten av lønnen de har i dag, sier Håvard Bjerkholt (62) som er ortopedisk kirurg.Bjerkholt tror senior-ortopeder også ville ønsket seg mer ferie. Drottning, som er hjertemedisiner, tror senior-indremedisinere kanskje ville foretrekke færre vakter.- Det er få leger som i dag tar AFP. Leger er kjent for å være glad i jobben sin. Det virker som om de fleste ønsker å jobbe så lenge de kan, men det er en belastning å gå i et vaktsystem som senior, sier Bjerkholt. Begge er enige om at de eldre er en ressurs for de yngre når det gjelder opplæring og videreføring av kompetanse.Ønsker høyere grunnlønn- Leger er høyt lønnet, vil folk flest forstå at dere streiker?- Vi synes det er viktig at vi blir sammenlignet med andre på grunnlønn og vanlig arbeidstid som er 37,5 timer i uken. Grunnlønnen for overleger er på 583.000 kroner i året, sier Drottning. Lønnstillegg for utvidet arbeidstid, overtid og vakter, kommer i tilegg. Nå ønsker legene først og fremst en heving av grunnlønnen.- Vi krever i årets oppgjør samme lønnsvekst som andre grupper, som ifølge SSB er 6 prosent. Vårt krav er 6,4 prosent fordi vi også tidligere år er blitt hengende etter. Ellers vet leger at det er et vaktsystem når de tar utdanningen. Men vi er i en særstilling når det gjelder de lange vaktene, særlig med tanke på belastningen dette gir i forhold til egen helse og familie, sier Per Drottning.