Spekter

Streiker ikke for bedre Seniorpolitikk

- Legene streiker jo ikke for å få bedre seniorpolitikk. Det pågår hele tiden arbeid om livsfasepolitikk på Lovisenberg, men disse aktivitetene har Legeforeningen ikke prioritert å være med på. De andre organisasjonene er med der, og Legeforeningen er all

Av admin_senior, 14. november 2008

Når det gjelder seniorpolitikk mener Anne-Kari Bratten at legene ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo allerede har flere ordninger som er bedre enn andre yrkesgruppers.- Legene kan fritas fra tilstedevakt på sykehuset fra de er 58 år og for hjemmevakt fra de er 60 år. Dette er en ren lønnskamp, sier hun.Høyt lønnsnivåBratten sier at legene ved det private Lovisenberg Sykehus har et høyere lønnsnivå enn leger ved andre helseforetak. I årets tariffoppgjør er det gitt tilbud på 37.000 kroner for alle overleger og mellom 21.000 og 25.000 kroner for leger i spesialisering. I realiteten er beløpene på henholdsvis 44.000 kroner og 30.000 kroner, når man legger til effekten på vakttilleggene osv. – Legene har fått tilbud om et høyere kronebeløp enn andre yrkesgrupper, og ønsker i stedet et prosenttillegg. Men det er forskjell på et lønnstillegg på 6 prosent på en gjennomsnittlig overlegelønn på 860.000 kroner og 6 prosent på en hjelpepleierlønn på 300.000 kroner, sier Anne-Kari Bratten.Det er nå ingen kontakt mellom partene. Streiken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus rammer ortopedisk avdeling.- Fra mandag vil vi måtte utsette 10 av 12 planlagte operasjoner som gjelder særlig kne- og hofteproteser og skulderkirurgi. Pasientene er varslet om dette, sier informasjonssjef Tone Hærem ved sykehuset.