Finsk pensjonsalder

Strid om hevet pensjonsalder

Fagbevegelsen i Finland er ifølge LO-Aktuelt i harnisk etter at regjeringen har vedtatt å heve pensjonsalderen fra 63 til 65 år. Pensjonsvedtaket ble gjort uten den vanlige høringsrunden og trepartssamarbeidet.

Av seniorpolitikk, 13. mars 2009

Det er bare fire år siden pensjonsalderen i Finland ble senket fra 65 år til 63 år. Da skjedde det etter lange utredninger og i en tid med høykonjunktur.Fikk idé på skiturFinlands statsminister Matti Vanhanen fra Senterpartiet, skal ha fortalt at han fikk ideen til å sette opp pensjonsalderen under en skitur i Lappland. Nå er det dannet en ”Matti Vanhanen hold opp med å gå på ski”-gruppe på Facebook.Regjeringen begrunner hevingen av pensjonsalderen med at finnene må arbeide lenger for at landet skal kunne betale tilbake den statsgjelden som vil oppstå under den nåværende økonomiske resesjonen. Ellers trues velferdstjenestene.