Ny forskning presentert

Styrk det som får seniorer til å bli

Statsansatte seniorer vil ha høyere krav og mer faglig utvikling.

Av Berit Solli, 23. februar 2021

Forsker ved AFI Mari Holm Ingelsrud presenterte resultatene på webinar 18. februar. (Skjermdump)

Forskerne Mari Holm Ingelsrud og Anders Underthun har telt opp og intervjuet statsansatte over 55 år. Forskerne har studert den planlagte pensjoneringsadferden, og spurt seniorene om deres kompetanse, motivasjon og planer for pensjonering.

«Vi har undersøkt hva som kjennetegner arbeidet til seniorer i offentlig sentralforvaltning. Så har vi spurt dem om hvilke planer de har for pensjonering, og undersøkt sammenhenger mellom arbeidet og planene for pensjonering,» sier Ingelsrud.

Se hele rapporten her.

Utvikling i jobben

Fra før visste forskerne at dette er en gruppe med mye utdanning, og at arbeidet er lite fysisk krevende eller risikabelt. Derfor fokuserte studien på motivasjon og utvikling i jobben.

«Vi har funnet ut at de som ser jobben som kilde til selvutfoldelse, ikke bare en kilde til penger, har planer om å jobbe lenger enn de som ikke har det synet,» sier Ingelsrud.

Forsker Anders Underthun fra AFI presenterte sin del av undersøkelsen. (skjermdump)

Seniorene er opptatt av at arbeidet er spennende og interessant. At arbeidet er utviklende er i seg selv en motivasjon for å jobbe.

«I snitt svarer seniorene i sentralforvaltningen at de har mindre interesse enn andre for å delta på formell videreutdanning. Men når vi intervjuer dem, viser det seg at de fleste allerede har fullført en formell videreutdannelse i løpet av karrieren, så de synes ikke at det er så aktuelt å prioritere flere eksamener. Derimot er de interessert i å videreutvikle seg selv som leder, eller videreforedle sin fagkompetanse, innen faget sitt. Så seniorene vil gjerne ha nye oppgaver eller gå mer i dybden. Flere seniorer har byttet felt, og finner det stimulerende,» sier Ingelsrud.

Variert gruppe av statsansatte

Hun understreker at seniorene ikke er en homogen gruppe, og at pensjoneringsbeslutninger er en individuell vurdering. Noen er også mer opptatt av selvutvikling «på privaten» enn på jobb.

Et generelt trekk er dog at seniorer som jobber vurderer arbeidsmiljøet sitt mer positivt enn yngre.

«Vi ser en positiv seleksjon i utvalget vårt. De eldre som fortsatt jobber er mer engasjerte og positive enn de som har sluttet,» sier Ingelsrud.

Fagsjef ved Senter for seniorpolitikk Roger Moen holdt innlegg på webinaret.

Stay-faktorene

Hva bør man så gjøre for å få dagens statsansatte i tidlig sekstiårene til å vurdere å jobbe lenger?

«For de mest gira 62-åringene, bør lederne og seniorene selv se på stay-faktorene og gjøre dem sterkere enn det som trekker seniorene vekk fra jobben. La seniorene utfolde seg i jobben, for eksempel ved å gi dem flere interessante oppgaver, fremfor å gi dem mer fri,» sier Ingelsrud.

Intervjuene viser ingen sammenheng mellom høye arbeidskrav og ønske om pensjonering.

«Å redusere krav er ikke en bra tilpasning for engasjerte seniorer,» slår Ingelsrud fast.

Undersøkelsene viser at det ikke bare er snakk om motivasjon for seg selv, men også å oppleve at man gjør noe verdifullt for samfunnet.

Nikolai Astrup
Kommunal- og moderniseringminister Nikolai Astrup (H) er opptatt av senior ansatte i staten. (Foto: KMD)

«Det er viktig å oppleve at man gjør noe viktig, og at det er viktig at man fortsetter å jobbe. Det kan være utløsende for å bli litt lenger,» sier Ingelsrud.

Resultatene ble presentert på livesending fra nettsiden til regjeringen.no torsdag 18. februar. Se også pressemelding fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Fakta

Mari Holm Ingelsrud og Anders Underthun jobber ved fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet.
De har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Senter for seniorpolitikk gjennomført et todelt forskningsprosjekt. Den ene delen er statistikk for seniorene som er ansatt i offentlig sentralforvaltning. Den andre delen er kvalitative intervjuer med seniorene i statlig sentralforvaltning.
Intervjuene handler om seniorenes kompetanseutvikling, motivasjon og planer for pensjonering.