Jobbsøkerkurs

Sunn erfaring for oss

- Vi valgte i januar 2014 å tilby jobbsøkerkurs for arbeidssøkende, erfarne kandidater med høyere utdannelse tilknyttet Nav Bærum. Programmet skulle styrke deltakernes jobbsøkerkompetanse, sier Wenche Fredriksen (51), Human Capital & Diversity Manager i A

Av Tora Herud, 16. oktober 2014

– Accenture har lange tradisjoner med å ta samfunnsansvar på alvor  gjennom vårt globale  ”Corporate Citizenship”—program. ”Skills to Succeed” er en del av dette. Her bidrar våre ansatte med