Pensjon

Svart arbeid fører til redusert pensjon

- Har du jobbet svart, påvirker det pensjonen din, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i Arbeidsdirektoratet.

Av Ole Christian Lien, 10. mai 2016

- Nye opptjeningsregler på grunn av pensjonsreformen gjør at svart arbeid får større konsekvenser enn før

- Nye opptjeningsregler på grunn av pensjonsreformen gjør at svart arbeid får større konsekvenser enn før

Alderspensjon består av garantipensjon, eller minstepensjon som den også kalles, oginntektspensjon. Størrelsen på inntektspensjonen avgjøres av lønnsinntekten du har betalt skatt av. I tillegg kommer tjenestepensjonen, som er obligatorisk for arbeidstakere siden 2006.- Hva slags pensjon får en person som ikke har jobbet og ikke betalt skatt?- Hun eller han får alderspensjon som minstepensjonist. Full minstepensjon gis dersom botiden i Norge er minst 40 år mellom fylte 16 år og 67 år. For enkelte flyktninggrupper gjelder unntak for botiden, også de regnes som minstepensjonister.- Hvilken pensjonsopptjening får en som jobber og betaler skatt?- Personer født i 1963 og senere, omfattes fullt ut av de nye opptjeningsreglene for alderspensjon. La oss ta utgangspunkt i disse. Med de nye opptjeningsreglene får du hvert år en pensjonsopptjening i folketrygden som tilsvarer 18,1 prosent av inntekten din opp til et årlig tak på 7,1 G (ca. 640.000 kroner).- Men hva skjer om du jobber svart, det vil si jobber og tjener penger men ikke betaler skatt. Hva slags pensjon blir det da?- Dersom du arbeider svart og unnlater å betale skatt, vil du tape 18,1 prosent av det du har tjent i framtidig pensjon. Om du for eksempel tjener 500.000 kroner svart, taper du 90.500 kroner i framtidig pensjon. Dette er totalt tap i løpet av årene som pensjonist. Om du for eksempel er pensjonist i 18 år, kan årlig tap ved å ha jobbet ett år svart i dette eksemplet bli ca. 5.000 kroner.- Vil en som jobber svart og ikke betaler skatt få like mye i pensjon som en som aldri har jobbet og derfor ikke har betalt skatt?- Ja, de får det samme. Lavtlønte, eller personer med kort yrkeskarriere, vil dessuten tape noe mindre på å jobbe svart enn andre. Årsaken er omfordelingsreglene i pensjonssystemet. Det skyldes at garantipensjonen, som er uavhengig av inntekt, avkortes mot inntektspensjonen.- Kan svart arbeid få noen andre konsekvenser for pensjonen?- Ja, i tillegg til at du taper alderspensjon fra folketrygden, vil du også typisk tape framtidig tjenestepensjon når du jobber svart. Tjenestepensjon har siden 2006 vært obligatorisk for arbeidstakere, med en minimumspremie på 2 prosent. Hvis vi også regner med at minstenivået for tjenestepensjon, tilsvarer den årlige pensjonsopptjeningen fra folketrygden og tjenestepensjon 20,1 prosent. Ved en svart inntekt på 500.000 kroner, gir dette et tap i framtidig pensjon på over 100.000 kroner. Om arbeidsgiveren din har en tjenestepensjon over minstenivået, blir tapet større.- Mange er nok heller ikke klar over hvor stor del av skatten vår som faktisk kan regnes som sparing, fordi den i praksis går til din framtidige pensjon. Om du for eksempel betaler 36 prosent av inntekten din i skatt, så kan du i praksis regne halvparten av dette som pensjonssparing.- Får svart arbeid endret betydning med pensjonsreformen fra 2011?- Med de nye opptjeningsreglene for alderspensjon får svart arbeid større konsekvenser for pensjonen din enn tidligere. Med de gamle opptjeningsreglene kunne du maksimalt ha 40 opptjeningsår, og alderspensjonen ble beregnet ut fra «besteårsregelen», de 20 årene med høyest pensjonspoeng. Hvis du uansett hadde minst 40 opptjeningsår der du hadde betalt skatt, ville det få små konsekvenser å jobbe ett år svart.

Fakta

Størrelsen på inntektspensjonen avgjøres av lønnsinntekten du har betalt skatt av.