Svensk ministerbesøk

Svensk ministerbesøk

Utfordringene for Sverige er de samme som for Norge: De eldre må jobbe lenger for å finansiere velferden. Denne uka hadde SSP besøk den svenske sosialforsikringsministeren, Ulf Kristersson, som ville høre hvordan Norge jobber med seniorpolitikk.

Av Tora Herud, 2. mai 2013

Kari Østerud og Ulf Kristersson. (Foto TH)

Kari Østerud og Ulf Kristersson. (Foto TH)

Ulf Kristersson er den ministeren som i begynnelsen av april tok imot den svenske pensjonsutredningen. Den konkluderer med at svenskene må jobbe lenger, ellers rekker ikke pensjonene.Senter for seniorpolitkk (SSP)s direktør Kari Østerud informerte om SSPs arbeid. Om hvordan dette er basert på forskning og utredninger fra ulike forskningsmiljøer, samtidig som senteret har et tett samarbeid med partene i arbeidslivet.