Forskning

Svikter lederansvaret sitt.

- Bare 26 prosent av lederne i offentlig sektor i min undersøkelse sier at de har ansvar for seniorpolitikk. Jeg hadde forventet at flere var opptatt av dette, siden 90 prosent av respondentene representerte IA-bedrifter, sier Trude Furunes ved Universite

Av seniorpolitikk, 27. juni 2008

I avhandlingen har Trude Furunes sett på oppfatninger, holdninger, aldersdiskriminering og lederes handlingsrom i forhold til seniorpolitikk. Data er hentet fra intervjuer med 20 ledere i hotell- og restaurantbransjen, samt en spørreundersøkelse der hun fikk svar fra 672 topp- og mellomledere i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak.- Jeg har definert lederes handlingsrom for seniorpolitikk ut fra om de har støtte fra de ansatte, om de har nok bemanning til å kunne være fleksible, om de har et tilstrekkelig budsjett og om seniorpolitikken lar seg gjennomføre i praksis, sier hun.Fella på jobben.- Vi har sagt at god seniorpolitikk begynner med ledelse. Og i denne undersøkelsen har vi intervjuet ledere som har erfaring med å lede eldre arbeidstakere. Mange av lederne i hotell- og restaurantbransjen var godt over 50 år, sier Trude Furunes. Gjennom dybdeanalyser viser hun at stereotypier av eldre arbeidstakere som lite lærevillige og motstandere av endring, bekreftes gjennom intervjuene med lederne.- Selv om diskriminerende uttalelser sjelden ble uttalt direkte, kan mye tolkes ut av måten ting blir sagt på. Når en leder sier at ”det er vanskelig å lære gamle hunder nye triks”, er det vanskelig å tolke dette som noe annet enn at de mener at eldre har vanskeligere for å tilegne seg ny kunnskap. Når en arbeidstaker har vært mange år i samme jobb, investerer ikke arbeidsgiver lenger i å gi den ansatte ny kunnskap. De kommer inn i en ond sirkel, og til slutt stagnerer arbeidstakeren og oppleves som vanskelig, sier hun.Eldre diskrimineres.Diskriminering av eldre arbeidssøkere foregår på ulike måter, i rekruttering, opplæring, utvikling og ved å oppfordre eldre arbeidstakere til å ta AFP ved nedbemanninger.- Det foregår diskriminering av eldre arbeidstakere ved at arbeidsgivere ikke innkaller søkere over en bestemt alder til jobbintervjuer. 56 prosent av de spurte svarte at de vurderer alder før de innkaller til intervju. De svarte også at søkerne må ha minst ti år igjen av arbeidslivet for å bli innkalt. Ledere med negative holdninger til eldre arbeidstakere oppgir i større grad at eldre blir diskriminert. Og slike holdninger er det krevende å endre, sier Furunes.Hun har også erfart at noen ledere ”skåner” eldre ansatte mot ny kunnskap om nye maskiner og ny teknologi.- Men å gjøre det er bare starten på en ond sirkel, og fungerer som diskriminering på arbeidsplassen, sier hun.Doktorgraden hennes er den første i Norden om ledelse av eldre arbeidstakere.