Grudde seg

Syke av data på jobb

Nye krav til dataferdigheter gjorde at ansatte ved Sykehuset Asker og Bærum fikk fysiske plager og vurderte å slutte i jobben. Seniorene dominerte i gruppen som fryktet PC-en. Nå har 200 medarbeidere fått grundig og grunnleggende innføring i bruk av data.

Av admin_senior, 29. oktober 2008

Før kunne man klare seg med å skrive for hånd. Men med innføring av elektronisk pasientjournal, måtte all rapportering ved Sykehuset Asker og Bærum skje på PC. Følelsen av å ikke lenger mestre jobbkravene førte til at noen medarbeidere ble syke, mens andre vurderte tidligpensjon. – Ga meg angst- Dataen ga meg ”angst”. Jeg var redd for å ikke mestre kravene i jobben min. Redd for at informasjon skulle komme på avveie, sier Tone Harde (52), sykepleier ved Avdeling for psykosebehandling. PC-spøkelset tappet henne for energi og arbeidsglede, selv om det ikke gikk så langt at hun ble sykmeldt.- Jeg lå og tenkte på det om natta, sier Tone. I 2004 innførte foretaket elektronisk pasientjournal. Før opplæringen i dette systemet var 1.600 ansatte gjennom to-timers innføringskurs i bruk av PC. Deretter fikk de obligatorisk opplæring i journalsystemet. Men det viste seg raskt at mange ikke klarte å henge med. Noen meldte seg på samme kurset opptil flere ganger, men likevel klarte de ikke å utføre arbeidsoppgavene de skulle i journalsystemet.Grunnmuren først- Vi gikk så fort fram. Kurset holdt på å ta livet av folk. Vi hoppet jo langt opp i trappa og forsøkte å starte der. Vi begynte opplæringen på helt feil trinn, sier Sigrid Sviland Presttun (54), opplæringskonsulent ved Sykehuset Asker og Bærum. Foretaket startet et pilotprosjekt høsten 2006. To år senere har 1.200 medarbeidere gått gjennom en kartlegging av basisferdighetene i IKT. 200 ansatte viste seg å trenge grunnleggende opplæring. Nå har alle disse fått et todagers kurs. Ledelsen ga sin fulle støtte til et opplegg som bygget IT-kompetanse stein for stein. Opplæringen starter med en solid grunnmur av basiskompetanse. Det vil si enkel innføring i bruk av data, tekstbehandling og grunnleggende bruk av e-post og internett.   – Nå synes jeg det er veldig morsomt med data, sier Tone Harde. Hun er kunnskapstørst og har gått flere runder med videreutdanning. To år etter at hun fullførte sykehusets grunnleggende datakurs er IT-ferdighetene i kontinuerlig utvikling:- Det er moro å erobre nye felt. Nå gir jeg selv råd noen ganger. Jeg jobber mye sammenmed yngre menn, og det er jo gøy at jeg kan noe av dette jeg også, sier Tone. Sykepleieren har nye erobringer i sikte.- Jeg bruker ikke nettbank ennå. Men jeg er underveis, sier hun. Trygt og aksepterende læringsmiljøTone berømmer arbeidsplassen for å ha skapt et trygt og aksepterende læringsmiljø. Opplæringen skred framover i et passende tempo. Kursdeltakerne fikk troen på at dette kunne de mestre.- Jeg møter mange som har gått på kurs i IKT basiskompetanse hos oss. De er blitt så flinke, sier Sigrid Sviland Presttun. Tone Harde gir Sigrid mye av æren:- Dette hadde ikke gått hvis det ikke hadde vært for henne. Sigrid er min redningskvinne, sier Tone. Ansatte på Sykehuset Asker og Bærum kom til første kursdag helt eller delvis lammet av ikke å mestre og med taperfølelse. Overmannet av tanker som kretset rundt temaene: tør ikke, fikser ikke, vil ikke. Opplæringskonsulent Sigrid Sviland Presttun tror utfordringene er store i hele helsesektoren.  – Jeg er rimelig sikker på at 15-20 prosent av ansatte i helse-Norge kan trenge denne type grunnleggende IT-opplæring, sier hun. Det er krevende for de fleste å være åpne om hva de ikke kan. Nå er Sviland Presttun klar for å ta tak i et område som er enda vanskeligere å snakke om enn datavegring. Lese- og skrivevansker mer tabubelagtOpplæringskonsulenten vet at mange ansatte sliter med grunnleggende lesing og skriving.- Jeg har fått betroelser og kjenner mange i helseforetaket som strever med dette. De sier: ”Jeg har lese- og skrivevansker. Men ikke si det til noen”. Sigrid vil gjerne ta mer systematisk fatt på dette feltet også. Hun understreker at det er viktig at noen tør å sette fingeren på temaet:- Det har tross alt vært en viss aksept for å si at det med PC, det fikser jeg ikke. Men det er verre å si at du ikke kan lese og skrive, sier hun. IKT basiskompetanse Sykehuset Asker og Bærum: Sykehuset Asker og Bærum skulle innføre elektronisk pasientjournal. Informasjon som tidligere ble ført for hånd skulle nå registreres på PC. Dette stilte ansatte ovenfor helt nye krav til digital kompetanse. 2-timerskurset i bruk av PC, som sykehuset innledningsvis satset på, gikk langt over hodet på ansatte uten forkunnskaper i bruk av PC og dataverktøy. Sykehuset tenkte nytt: Satsingen på IKT-kompetanse måtte starte på helt grunnleggende nivå. Basiskompetansen til de ansatte ble testet. 1.200 medarbeidere deltok i prosjektet. 200 av disse trengte grunnleggende opplæring i form av et to-dagers kurs.Sykehuset Asker og Bærum brukte konseptet eBorger, utviklet av Datakortet. eBorgers tester og påfølgende opplæringsopplegg skal sikre den enkelte et minimum av de ferdigheter som er nødvendig i vårt moderne informasjonssamfunn: enkel tekstbehandling, bruk av e-post og internett.