Bransjestudier

Sykehus-survey ute nå

Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere blir nå spurt om hvordan det er å være senior på sykehus.

Av Berit Solli, 2. desember 2021

Fafo har nå sendt ut en spørreundersøkelsen knyttet til prosjektet «Senioransatt på sykehus – hvordan bevare seniorene og deres kompetanse».

Fafo har nå sendt undersøkelsen til et utvalg sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere ansatt ved norske sykehus.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt Senter for seniorpolitikk med Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Vestre Viken og Sørlandet HF, Spekter og KLP. Les mer om prosjektet her.

Spørreundersøkelsen er ute i felt fra slutten av november til rundt 15. desember.

Senter for seniorpolitikk venter å få rapporten fra prosjektet i februar/mars 2022.

*

Skal kartlegge seniorer på sykehus

Fakta

Senter for seniorpolitikk holder på å kartlegge senior arbeidstakeres arbeidssituasjon i ti bransjer. Sykehus er en av dem.