Personalpolitikk

Sykehuset i Vestfold holder på ansatte

Indre motivasjon og støtte fra ledelsen er det som betyr mest for om ansatte ved Sykehuset i Vestfold (SiV) ønsker å fortsette i arbeid etter fylte 62 år. Sykehuset er halvveis i prosjektet ”Livsfaseorientert personalpolitikk i et seniorperspektiv”, i forbindelse med delmål 3 i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).

Av admin_senior, 14. januar 2009

Målet med det to-årige prosjektet er å konkretisere tiltak for å motivere ansatte til å fortsette i arbeid etter fylte 62 år, beholde kompetanse det er vanskelig å erstatte og redusere kostnader ved uttak av AFP. Prosjektet støttes økonomisk av livsforsikringsselskapet KLP.