Senior ansatte på sykehus

Kartlegging av sykehus på NRK radio

NRK Frokostradioen intervjuer onsdag morgen prosjektleder Linda Hauge om det nye kartleggingsprosjektet om sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere.

Av Berit Solli, 10. februar 2021

Linda Hauge, seniorrådgiver SSP (foto: MB Pedersen)

Hør prosjektleder for sykehusprosjektet i Senter for seniorpolitikk Linda Hauge på NRK P1+ her. (du kan spole litt frem til etter “She loves you”.

Også HR-direktøren ved St Olavs hospital blir intervjuet på NRK onsdag morgen, etter musikkavbrudd. Hør henne her.

Senter for seniorpolitikk (SSP) skal i samarbeid med Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, SpekterVestre Viken HFSykehuset Sørlandet HF og KLP kartlegge situasjonen for eldre ansatte. Fafo har fått i oppdrag å gjennomføre prosjektet. De skal kartlegge arbeidssituasjonen for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år.

Les mer om prosjektet her.

Bredt samarbeid

Prosjektet er også blitt løftet frem av samarbeidspartnerne, som av Sykehuset Sørlandet i Fævennen og Avisen Agder, og av KLP i Finanswatch, samt i interne kanaler i fagforeningene og hos arbeidsgiverforeningen Spekter.

Det er Fafo som skal utføre kartleggingen. De skal både gå gjennom tallene for hvor mange eldre som slutter å jobbe på sykehus, og hva de gjør da. Altså om de blir ufør, blir pensjonister, begynner i en annen jobb, eller noe annet. Denne delen av undersøkelsen skal etter planen være klar i sommer.

Dernest skal Fafo sende ut en spørreundersøkelse til eldre sykepleiere, helsefagarbeidere og hjelpepleiere for å finne ut hva som skal til for at de skal kunne og ønske å forlenge arbeidslivet sitt. Etter planen skal denne delen av kartleggingen være ferdig mot nyttår.

Bransjekartlegginger

Senter for seniorpolitikk samarbeider med partene om kartlegging av eldre i arbeidslivet. Over flere år har vi funnet ut hvordan det står til for ansatte i 50- og 60-årene innen bransjer som transport, varehandel, akademikeryrker, barnehager, finans, osv.

Se flere rapporter om eldre i arbeidslivet her.

Fakta

Sykehusprosjektet er et bredt samarbeid:
Kontaktperson i Senter for seniorpolitikk: Linda Hauge
Kontaktperson ved Fafo: Tove Midtsundstad
Fra partene stiller for øvrig i prosjektet:
Norsk sykepleierforbund: Kirsten Hagen
Fagforbundet: Anne–Mari Samskott
Vestre Viken HF: Beate Sand og Sine Kari Braanaas
Sykehuset Sørlandet HF: Liv Fredriksen
Spekter: Kari Hoff-Okstad
KLP: Vibeke Os Bratlie