Jobbintervjuet

Synliggjør Fleksibilitet

- Ikke snakk stygt om forrige arbeidsgiver, sier Fafo-forsker Jon Rogstad. Sammen med Erika Braanen Sterri presenterte han nylig rapporten ” Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet”, en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensinger.

Av Tora herud, 21. oktober 2014

Fafo-forskerne Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri. (Foto TH)

Fafo-forskerne Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri. (Foto TH)

I alt var forskerne til stede ved 67 intervjuer i forbindelse med ansettelsesprosesser i fem virksomheter; radio, sykehus, hotell, ideell organisasjon og interesseorganisasjon. Studien tar ikke for seg betydningen av alder spesielt, men forskerne var innom alder i forbindelse med én søker på 58 år, som ikke gikk videre i utvelgelsesprosessen.- Å snakke stygt om tidligere arbeidsgiver, gikk igjen utrolig ofte hos dem som ble intervjuet, til og med en som jobbet med HR, gjorde det. Å gjøre det, kan nok særlig ramme eldre, sier Rogstad.Han tror mange som ansetter tenker at det er lettere å forme en ung og nyutdannet enn en eldre og erfaren.- Er du over 50 år tror jeg kanskje det er lurt å synliggjøre at du er fleksibel og ikke låst fast i et spor, sier han.Rapporten konkluderer med at arbeidsgivers skjønn er utslagsgivende ved utvelgelsen, og at de som ansetter kan ha fordommer mot enkelte grupper søkere. – Hva ser de, hva gjør de? Og hva tror de at de ser? Mange stiller mange spørsmål, men er ikke så opptatt av måten det svares på. Betyr et fast håndtrykk mer enn flere års studier? Flere la vekt på at humor var viktig, men det var lite av det i intervjuene. Mange legger vekt på førsteinntrykket og god kjemi, men hva er det egentlig? spør Jon Rogstad.Forskerne mener mange ansetter personer som ligner på dem selv.- Å reprodusere likhet, hindrer utvikling. Vi må diskutere om tester bør brukes mer i jobbintervjuer, sier han.