Kollega med Alzheimer

ta ansvar og følg spillereglene

- Når mennesker rammes av Alzheimer mens de er i jobb er det et lederansvar å gjøre noe med det. Det er uheldig for alle parter dersom ingenting blir gjort, sier Per Kristian Haugen, spesialpsykolog og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og

Av seniorpolitikk, 19. september 2008

– Det er skrevet lite om mennesker under 65 år som får Alzheimers demens. Men jeg møtte 130 personer eller familiene deres i denne aldersgruppen i forbindelse med en studie fra 2003 til 2005. Mange sa at problemene oppsto på arbei