CV-systemer på nett

Teknisk svikt gir skrivefeil

- Vi hadde litt rusk med WebCruiter i starten, og nylig måtte vi også spørre en fersk jurist om han muligens var dyslektiker, sier Heide Mari Olsen, seniorrådgiver i Plan- og administrasjonsavdelingen i Justisdepartementet.

Av Astri Vannebo, 3. november 2010

Erik Spade

Erik Spade

Samtidig beroliger Olsen med at den slags aldri uten videre vil diskrimenere søkere. Det vil alltid ringe en bjelle når en ellers ryddig og god søknad skjemmes av en flom av skrivefeil.Undertegnede har to andre kilder med tilsvarende opplevelse som den unge juristen, selv om disse riktignok skriver seg fra to-tre år tilbake. Begge erfaringene er fra jobbsøkerkontakt med departement, begge benyttet WebCruiter og begge søkerne ble kontaktet særskilt av saksbehandler i det aktuelle departementet. Så ingen jobb glapp på grunn av mistanker om dysleksi. Mac til PC-problem? I en travel hverdag vil nok ikke alle potensielle oppdragsgivere gå denne runden, men snarere velge en «problemfri» kandidat, som synes egnet «nok». Erik Spade, salgs- og markedsdirektør i WebCruiter AS, stiller seg noe uforstående til denne problematikken.- Det med skrivefeil har jeg aldri hørt om. Og i den grad noe sånn skjer, ligger nok feilen i det datatekniske, kanskje på veien fra en mac til en PC? Om vi skulle få et konkret tilfelle å forholde oss til, vil vi selvsagt ta det på ytterste alvor, sier han. Sender ulike søknader I Justisdepartementet har Heide Mari Olsen tatt en intern sjekk med kolleger. Hvordan er status per i dag?- Det vi omtalte som «rusk» i starten, kunne være at søkere klaget over at det var for få valgmuligheter for utdanning. Dette forholdet er siden blitt utbedret. WebCruiter har dessuten lagt til et kommentarfelt for andre opplysninger, noe som ikke var der i den tidligste fasen. WebCruiter er et fint verktøy for å få oversikten over søkerne, sett fra arbeidsgiversiden, sier hun, idet hun presiserer at også selve søknaden som legges ved, er viktig i helhetsvurderingen, ikke minst motivasjonen bak søknaden.- I den grad alder viser seg i søknadene, må det være at eldre søkere gjerne sender både bedre og mer utfyllende søknader, mens de yngste uttrykker seg knappere, sier seniorrådgiveren, og legger til at rekrutteringsprosessene omkring topplederstillinger gjerne er vesentlig annerledes. Der overlates gjerne hele prosessen til eksterne byråer. Kortene holdes tettere til brystet, og aldri via CV på nett, som åpner for et mye bredere innsyn. Kort sagt; litt mer som på gammelmåten.