Innelåsningsmekanismer

Tenk deg om før du bytter

Innelåsningsmekanismer er et litt skummelt ord. Men du kan miste retten til AFP dersom du bytter jobb når du nærmer deg pensjonsalder. Fredrik Haugen og Sissel Rødevand i Actecan har oppdatert våre sider om Arbeid og pensjon.

Av Fredrik Haugen, 20. februar 2012

Sissel Rødevand og Fredrik Haugen. (Foto TH)

Sissel Rødevand og Fredrik Haugen. (Foto TH)

Les også: Tre om innelåsningsmekanismerSe våre oppdaterte sider om Arbeid og pensjonFor å få AFP kreves det at du har vært ansatt hos en arbeidsgiver i en viss periode før du skal ta ut AFP.  I kommunal sektor kreves det at du har vært i offentlig sektor i minst 3 år før uttak av pensjon. I staten kreves det bare at du har hatt en viss tilknytning til arbeidslivet etter at du fylte 50 år. I privat sektor er kravet strengere. Er du født etter 1955, må du jobbe i privat sektor i minst 7 år av de siste 9 årene før fylte 62 år for å få privat AFP. Det betyr at om du bytter jobb fra offentlig til privat sektor etter du fyller 55 år, så vil du ikke få privat AFP. Samtidig sier du fra deg retten til offentlig AFP når du slutter i offentlig sektor, slik at du heller ikke vil få offentlig AFP.Når det gjelder tjenestepensjon, vil du ikke risikere å miste hele pensjonen om du bytter jobb, men pensjonen kan bli mye lavere enn den ellers ville blitt. I offentlig sektor kreves det i utgangspunktet 30 års opptjeningstid for å få full pensjon. Slutter du i offentlig sektor kan imidlertid dette kravet øke til inntil 40 år. Har du for eksempel 30 års opptjeningstid når du er 57 år, og så slutter i offentlig sektor, får du bare 30/40-deler av full pensjon fra tjenestepensjonsordningen.I tjenestepensjonsordningene i privat sektor vil ikke kravet til opptjeningstid for full pensjon endres på denne måten om du bytter jobb før pensjonsalder. Her risikerer du imidlertid at den pensjonen du har tjent opp hos din tidligere arbeidsgiver ikke holder tritt med lønnsstigningen siden det er avkastningen på midlene, og ikke arbeidsgiver, som bestemmer hvor mye pensjonen eventuelt øker med.