Ny forskning

– Tenk seniorpolitikk fra 45 år

- Midtkarrieren er viktig for senkarrieren i arbeidslivet. Derfor må vi ta inn igjen argumentet med å starte det seniorpolitiske arbeidet ved 45-årsalderen, sier forsker Anne Inga Hilsen (51) ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Av Tora Herud, 26. november 2010

AFI-forsker Anne Inga Hilsen. (Foto TH)

AFI-forsker Anne Inga Hilsen. (Foto TH)

45-åringer regner seg ikke som seniorer, og noen lar seg provosere av bare å møte begrepet seniorpolitikk så tidlig.- For å få i gang en diskusjon er det nødvendig å starte så tidlig. Hva er det som muliggjør en lang arbeidskarriere? Hvis en virksomhet først har klart å holde på folk til de fyller 62 år, har de gitt dem en mulighet til å velge mellom pensjon eller fortsatt jobb. Men mange kommer ikke så langt at de får muligheten til å ta det valget, sier Anne Inga Hilsen. Hun har nettopp avsluttet en undersøkelse sammen med kolleger på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP), der de har sett på om virkemidlene i seniorpolitikken virker.Rapporten: Seniorpolitikk – virker virkemidlene?Seniorpolitisk fasemodellSammen med kollegene har AFI-forskeren, som tok doktorgrad på seniorpolitikk i fjor kommet fram til en analytisk modell for seniorpolitikk, en fasemodell:Fase 1: Gjelder fra første ansettelse i livet og går ut yrkesaktiv alder, det vil si til 70+. Denne fasen dreier seg om normale HR-utfordringer, som skal gi grunnlag for løpende faglig og personlig utvikling gjennom hele karrieren. Normalt sees ikke dette på som seniorpolitikk, men som god personalpolitikk for alle. Fase 2:Gjelder også alle, men har en forsterket og målrettet bruk av HR-tiltak for å hindre utstøting. Oppmerksomhet rettet mot spesielle grupper. Fase 3:Øke den reelle avgangsalderen. Begynner der tidligpensjonsordningene slår inn, som særaldersgrenser fra 57 år og AFP fra 62 år, og går ut til aldersgrensen ved fylte 70 år. -”Vinnerne” blir til 62 år- I mange deler av arbeidslivet er det ”vinnerne” som blir værende til de fyller 62 år, og det er gitt mye oppmerksomhet til denne gruppen arbeidstakere for å få dem til å stå lengre. Men dette skygger for at mange seniorpolitiske virkemidler bør settes inn tidligere, slik at flere faktisk kan fortsette til de fyller 62. I den første fasen er det egentlig snakk om arbeidsmiljølovens krav til personlig og faglig utvikling, noe som er kjernen for overlevelse i arbeidslivet. Men det er en utfordring at det som muliggjør en lang karriere i arbeidslivet ikke ses på som seniorpolitikk, sier Hilsen.Litt avhengig av bransje og litt avhengig av den enkelte arbeidstaker selv, får noen problemer med helsen under veis i livet.- Helse avhenger av individ og ikke alder. Desto mer en virksomhet konsentrerer seg om kjerneområder og setter ut andre oppgaver, desto færre oppgaver får virksomheten å spille på, dersom en ansatt må endre jobbinnholdet på grunn av helsen. Dette skjer både i private og offentlige virksomheter. Hvis du ikke klarer å fortsette i jobben i f eks barnehagen, hva annet kan du da gjøre, sier hun.Kanskje en fjerde faseLikevel ser Anne Inga Hilsen eksempler på at det finnes kreativitet der ute. Ett slikt godt eksempel mener hun vi ser i Hornindal kommune, der rådmannen ved en svangerskapspermisjon ansatte to pensjonerte ingeniører på 70 år i delt stilling. Begge hadde arbeidet i andre kommuner tidligere. Denne kommunen var ikke med i den ferske undersøkelsen.Les også: Rådmann så plutselig lysetHilsen mener at noen virksomheter også tenker på det hun kaller den fjerde fasen, tiden etter at arbeidsforholdet er avsluttet.- Disse virksomhetene holder kontakten med tidligere ansatte ved like gjennom arrangementer, årsfester og utflukter eller pensjonistforeninger. Slik er de lettere å få tak dersom det er behov for ekstra personell i perioder. Pensjonister har ikke behov for 100 prosent stilling og mange ønsker å kombinere fritidssysler og barnebarn med litt jobb. Pensjonsreformen vil gjøre nettopp slike kombinasjoner mulig, og det er viktig å tenke på at denne seniorkompetansen ellers forsvinner ut, sier hun.Hva virker best?Hva er det så som virker best for å få seniorene til å fortsette i jobb, og hva virker best for å få ledere til å ønske å beholde seniorene?- God personalpolitikk virker. Det er viktigere å være ønsket enn å få penger, men penger gjør seg det også. Kun økonomiske tiltak og ingenting annet, vil neppe motivere noen til å fortsette i jobb. Det er ikke bare én ting, det er:Holdninger Verdsetting Personalpolitiske virkemidler som sikrer en god arbeidshverdagHelhetlig personalarbeid. Se og verdsette ansatte.Og ingen sier nei til litt ekstra penger.- Men noen av de ni virksomhetene vi har sett på nå, nedbemanner. Noen ønsker å beholde utvalgte seniorer, men ikke alle. Og det forekommer fortsatt aldersdiskriminering. Enten ved at seniorer ikke er ønsket eller ved at de har færre valgmuligheter. Derfor trengs det en særlig oppmerksomhet rundt seniorer i arbeidslivet. Når jeg snakker til ledere om seniorer, sier jeg at det er de selv som har ansatt dem. Da har de også hatt ansvaret hvis de ikke har stilt krav til seniorene, eller hvis de ikke har gitt dem mulighet til å utvikle seg. Ledere med litt samfunnsansvar vet at desto eldre de som nedbemannes er, desto vanskeligere har de for å bytte jobb, sier Anne Inga Hilsen.