Gi din arbeidsplass karakter

Test nytt verktøy for å måle diskriminering

Equality Check er en plattform der ansatte kan gi en karakter på det utvidede likestillingsarbeidet i sin virksomhet. (Foto: Kristoffer Myhre)

Av Berit Solli, 9. mars 2020

CEO i Equalityc check Marie Louise Sunde.

«Vi tror at vi kan skape bedre arbeidsplasser for alle gjennom økt transparens og ansvarliggjøring,» sier CEO i startup’en Marie Louise Sunde.

Hun mener at mangfold og likestilling har stått på dagsorden i mange år, men at det fortsatt går for langsomt å få resultater. Den nye plattformen for rating av ulike virksomheter kan kanskje bidra til å avhjelpe også aldersdiskriminering i arbeidslivet.

Nettstedet undersøker graden av diskriminering basert på kjønn, rase, seksualitet og alder.

Tester
Senter for seniorpolitikk er interessert i å teste ut nye verktøy for å kartlegge aldersdiskriminering i arbeidslivet. Derfor videreformidler vi muligheten til å svare anonymt på spørsmålene på Equality check.

Hvis du legger igjen en «review» for din arbeidsgiver, vil du kunne se resultatene for andre arbeidsgivere med over fem ansatte.

«Vi tror at gjennomsiktighet på muligheter i arbeidsmarkedet vil vise frem arbeidsplasser som er flinke, og sørge for raskere endring på arbeidsplasser som har et forbedringspotensiale. Vi ønsker å gi ansatte muligheten til å fremme endring gjennom å anonymt kunne samle sine stemmer,» sier Sunde.