Stort nyhetsinnslag

Thon, Kaltenborn og Østerud på TV2

TV2 var tilstede på alderisme-seminaret vårt, og har intervjuet likestillingsombud Bjørn Erik Thon, NHO-direktør Anne Cecilie Kaltenborn og SSP-direktør Kari Østerud om seniorpolitikk.

Av Berit Solli, 7. juni 2022

Anne Cecilie Kaltenborn

Adm dir i NHO Service og Handel ble intervjuet av TV2 etter at hun holdt innlegg om betydningen av eldre arbeidstakere på Senter for seniorpolitikks seminar om alderisme 31. mai. (Skjermdump fra TV2).

Bjørn Erik Thon
Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon er bekymret for at seniorer diskrimineres i arbeidslivet. (Skjermdump fra TV2)

TV2 sitt reportasjeteam deltok gjennom hele alderisme-seminaret som Senter for seniorpolitikk arrangerte 31. mai. De intervjuet en arbeidssøkende 58-åring og flere av foredragsholderne.

“Arbeidsgiverne henvender seg ikke til meg. De retter seg ikke mot folk i min alder,” sier jobbsøker Aslak Molvær.

Se hele nyhetsinnslaget bak TV2 betalingsmur her.

I de årlige undersøkelsene svarer norske bedriftsledere at erfaring er noe de setter svært høyt ved nye ansettelser. Reporteren kommenterer retorisk: “Men er søkeren eldre, scorer det betydelig lavere enn unge søkere, som vi jo vet er mer energiske, digitale og innovative?”

“Det er en myte,” svarer direktør i Senter for seniorpolitikk Kari Østerud. “Vi tror veldig mye om eldre arbeidstagere som ikke stemmer,” sier hun.

Kari-Østerud
Direktør for Senter for seniorpolitik Kari Østerud forteller TV2 at forskere har avlivet myter som eldre arbeidstakere som lite innovative osv. (Skjermdump fra TV2 Nyhetene)

“Hvordan kan du si det?”

“Det er forsket på det. Forskerne har tatt livet av den myten,” svarer Østerud.

Det er et stort problem at såpass mange blir diskriminert på grunn av alder, helt ned i under 50 år. På den måten går vi jo glipp av masse kompetanse,” sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Velferdsstaten tåler det ikke

Analysebyrået Oslo Economics har laget en grundig rapport om eldre arbeidstakere og de økonomiske konsekvensene av at disse inkluderes. “Velferdsstaten tåler ikke at stadig færre av oss jobber. Hvis man slutter å jobbe når man er 50, og så lever til man er 90, så blir det jo veldig dyrt for de som er igjen,” sier forsker Ragnhild Haugli Bråthen ved Oslo Economics.

Ragnhild Bråthen
Forsker Ragnhild Haugli Bråthen ved Oslo Economics har laget en rapport for Senter for seniorpolitikk som viser at eldre ikke fortrenger yngre i arbeidsmarkedet. (Skjermdump fra TV2 Nyhetene.

I følge OECD vil 30 prosent av arbeidsstyrken i Europa være mellom 55 og 64 år allerede i 2030.

“Det er klart da kan man ikke videreføre fordommer, som ikke er basert på kunnskap og fakta,” sier NHO-direktør Anne Cecilie Kaltenborn.

Anne Cecilie Kaltenborn
Adm dir i NHO Service og Handel blir intervjuet av TV2 etter at hun holdt innlegg om betydningen av eldre arbeidstakere på Senter for seniorpolitikks seminar om alderisme 31. august. (Skjermdump fra TV2).

“Hvis det er noe som er utdatert, er det den tenkningen som foregår om eldre arbeidstakere,” sier jobbsøker Molvær.

Se intro til 21-nyhetene bak TV2s betalingsmur her.

Se hele nyhetsinnslaget bak TV2 betalingsmur her.

Østerud på TV2 om alderisme