Nytt e-læringskurs

Tid til kunnskap og refleksjon

SSP har laget et elektronisk oppstartskurs for alle som jobber med seniorpolitikk. - Vi ønsker å bevisstgjøre folk som jobber med dette om hva seniorpolitikk er og hvorfor det er viktig, sier Roger Moen, seniorrådgiver i SSP.

Av Tora Herud, 5. mars 2015

Kari Østerud og Roger Moen. (Foto TH)

Kari Østerud og Roger Moen. (Foto TH)

Kurset knyttes til IA-avtalens delmål 3, som har fått lite oppmerksomhet. Senter for seniorpolitikk (SSP) tror kanskje noen vil bli overrasket over hva det egentlig handler om, bli inspirert og sette i gang.- Det er viktig å forebygge at folk slutter i arbeid for tidlig, uansett hva som måtte være årsaken, sier Moen.NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen er blant dem som innleder på kurset i form av videoopptak. Det samme gjør senior Roar Lundeby, lektor ved Lambertseter videregående skole.Gå til e-læringskurset: «Senior – Mer å lære, mer å gi» (lenke)Seniorpolitikk- Seniorpolitikk handler om strategier for å få folk til å jobbe lenger. Det kan for eksempel gjøres gjennom tilbud om kompetanseutvikling, nye arbeidsoppgaver eller rett og slett å få fortsette i den jobben eller med de arbeidsoppgavene vedkommende har og som hun eller han er god på. Jeg snakker ofte om at det handler om fleksibilitet. Seniorene har dessuten ofte mulighet til å være svært fleksible til når de kan jobbe. At de også ønsker friheten til å styre mer av arbeidshverdagen sin selv, er viktig. Senioren i kurset sier en del om det, sier SSP-direktør Kari Østerud.- Derfor er det også så viktig at de det gjelder involveres i utviklingen av seniorpolitikken i virksomheten, legger Roger Moen til.E-læringskursetKurset er gratis og tar 20 minutter og er rettet mot dem som er ment å skulle jobbe med seniorpolitikk, som HR-ledere og medarbeidere, ledere og tillitsvalgte og rådgivere ved arbeidslivssentrene. Det skal gi en forståelse av hva seniorpolitikk egentlig handler om.- Mange som vil starte med seniorpolitikk i egen virksomhet, bruker for lite tid på den innledende fasen. Det er viktig å henter kunnskap og reflektere, det øker sjansen for å lykkes, sier Østerud.- Mange starter ut med de forestillingene de har, og for noen er det mer ferie og mer fritid, og det går kanskje ikke. Men seniorpolitikk er så mye mer enn det. De som tar kurset må gjerne kontakte oss om det er noe de lurer på, sier Roger Moen.