Lokfører i NSB

tiden går aldri langsomt

- Jeg ser bare på klokka for å se om jeg er i rute, sier lokfører Vidar Ulleberg. Han har jobbet to år over tiden, så langt. NSB trenger folk og må rekruttere 100 lokførere og 100 konduktører hvert år fram til 2015, kanskje lenger.

Av Tora Herud, 28. august 2009

Vidar Ulleberg er i rute. (Foto TH)

Vidar Ulleberg er i rute. (Foto TH)

NSB har rundt 1.500 årsverk for lokførere og konduktører, og driver kontinuerlig nyrekruttering. Samtidig motiverer virksomheten 62-åringer innenfor disse yrkene til å utsette pensjoneringstidspunktet. 24 ansatte fyller 62 år eller mer i løpet av dette året. Av disse valgte åtte lokførere og én konduktør å gå av med pensjon, 15 fortsetter. Vidar Ulleberg er en av de 10 lokførerne, to lokomotivlederne og tre konduktørene som takket ja til å fortsette. 04.55 Frammøte på Kongsberg stasjonVidar Ulleberg er født på Kongsberg og har arbeidet 41 år i NSB. Før det jobbet han på Kongsberg våpenfabrikk. Mye har forandret seg siden han begynte som aspirant i jernbanebedriften i Oslo i 1968.- Det var litt diktatorisk den gangen. I 1973 fikk jeg beskjed om å møte for lok-kontrollør Isaksen i Narvik og deretter møte opp på Ofotbanen. Jeg skulle omstasjoneres fra Drammen distrikt til Narvik distrikt. Jeg var nygift og hadde nettopp bygd hus på Kongsberg.  Men så var det en fra Narvik som gjerne ville bytte. Nå er det en helt annen personalpolitikk. Vi har medarbeidersamtaler og blir tatt med på råd og på utarbeidelse av tjenestelistene, sier Ulleberg. 06.23 Pendlertog til OsloDersom en lokfører eller konduktør har full opptjeningstid på 30 år i Statens pensjonskasse og i tillegg er over 55 år, kan de gå av med full pensjon ved 62 år, etter den såkalte 85-årsregelen. Pensjonen utgjør da 66 prosent av tidligere lønn. Ulleberg fylte 62 år i 2007 og var fristet.- Helgearbeidet er tyngst. Det er ikke greit å gå på jobb lørdag ettermiddag når naboen har fyrt opp grillen. Men sjefen min ville at jeg skulle tenke meg om, blant annet på grunn av personalmangelen i NSB, sier han. Ulleberg valgte å fortsette i jobben, først ett år og så et til. Han tilhører Drammen distrikt, der flest over 62 år velger å fortsette. 07.51 og ett minutt forsinket på Oslo S- Vi fikk trøbbel med et vognsett og måtte hekte det av. Det er ergerlig for dem som står klar på stasjonene for å gå om bord til sine faste plasser, og det bakerste vognsettet mangler, sier lokføreren. Likevel kom de reisende trolig raskere til hovedstaden med toget, enn dem han så i en stillestående bilkø da toget passerte Høvik. 08.15 til togparkeringen i LodalenMed NSBs seniorpolitiske tiltak kan Ulleberg sette en strek over de vaktene han liker dårligst. I løpet av en 10 ukers turnusplan slipper han 9 av 40 tjenestedager, men beholder full lønn og får en uke ekstra ferie, det vil si sju uker ferie i året og som han kan ta når han vil. Han kan dessuten reise langt for de pengene han tjener ekstra på å jobbe, sammenlignet med hva han ville fått utbetalt i pensjon. Lange reiser frister. Kona er nettopp blitt pensjonist og datteren med familie bor i Singapore.- Samtidig øker jo pensjonen min så lenge jeg jobber, sier han. Ulleberg får også spørsmål om å jobbe ekstra når andre er syke. Selv har han vært sykmeldt i seks dager og brukt én egenmelding siden han begynte i NSB. 09.30 spasertur til Oslo SEtter at vognsettet er kontrollert innvendig og utvendig, og Vidar Ulleberg har drukket kaffe og spist vafler på kantinen ”Slurpen”, går han tilbake til Oslo S. Lokføreren må gjennom helsesjekk hvert år og holder seg i god form.- Det er fint å få rørt litt på seg, sier han, i det vi går forbi de enorme byggeplassene i Bjørvika. Straks vi er inne på spor 10 kommer et nytt tog fra Kongsberg. Ulleberg veksler noen ord med lokføreren før han overtar styringen. 10.21 dørene lukkes, neste stasjon LillestrømForeldre med små unger som løper rundt på perrongen, er lokførerens store skrekk.- Et tog med en fart på 130 kilometer i timen trenger 800 meter for stoppe. Det hender jeg tuter. Vi får ikke stoppet dersom noen glir og detter. Enkelte reisende tar også sjanser når de er sent ute til toget. Kollisjoner med biler på planovergangene er det blitt mindre av, men det skjer, sier Vidar Ulleberg. Lokførerne står også maktesløse når mennesker bestemmer seg for å avslutte livet foran et tog i fart, noe som skjer oftere før jul, og vår og høst. 11.12 …Oslo Lufthavn Gardermoen – Eidsvoll Verk – Eidsvoll- Nå har jeg kontrakt til oktober, men jeg har sagt jeg vil fortsette ut året. Jeg kommer antageligvis til å fortsette enda et år. Men jeg hadde sluttet dersom denne gunstige ordningen opphørte, sier han, og gjentar dette et par ganger under turen. I oktober 2010 fyller han 65 år, som er aldersgrense for lokførere og konduktører. De kan søke om å få fortsette i stillingene i inntil fem år etter dette. 13.37 ankomst Kongsberg- Det er pendlingen en blir lei, det er derfor det er så fint å jobbe fra Kongsberg, sier Ulleberg. Han starter og avslutter arbeidsdagene med å lese beskjeder og kontrollere at togsettene er i orden. Best liker han variasjonen som lokføreryrket gir.- Jeg ser nye mennesker hver dag, har trivelige kolleger og jeg liker å kjøre tog. Ingen dag er lik. Tida går så fort, sier han. Klokka 14.30 er arbeidsdagen over.